Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt

Livestream · 18.12.2023 11:00 - 12:30

Joulukuun Eurooppa-neuvoston asialistalla on isoja kysymyksiä. EU:n johtajat käsittelevät komission marraskuussa julkaisemaa laajentumisraporttia, ja heidän odotetaan linjaavan laajentumisen seuraavista askelista. Lisäksi uusilla toimilla Ukrainan tukemiseksi alkaa olla kiire. Lokakuun kokouksessa johtajat lykkäsivät päätöksiä 50 miljardin monivuotisesta taloudellisesta avusta ja 20 miljardin aseapupaketista joulukuun kokoukseen. Avaako EU jäsenyysneuvottelut Ukrainan ja Moldovan kanssa? Syntyykö sopu Ukrainan tukipaketeista? Kuinka yhtenäisenä EU lähtee kohti vuotta 2024?

Kokouksen linjauksista ja päätöksistä alustaa pääministeri Petteri Orpo.

Kokousta kommentoivat Ylen EU-kirjeenvaihtaja Rikhard Husu ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen.

Tilaisuudessa puhetta johtaa UPIn ohjelmajohtaja Juha Jokela

Puhujat

Petteri Orpo

pääministeri

Petteri Orpo on toiminut Suomen pääministerinä vuodesta 2023 ja kokoomuksen puheenjohtajana vuodesta 2016. Hän on toiminut aiemmin valtiovarainministerinä vuosina 2016–2019, sisäministerinä vuosina 2015–2016 sekä maa- ja metsätalousministerinä vuosina 2014–2015. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana Orpo on toiminut vuosina 2012–2014.

kommentit

Rikhard Husu

EU-kirjeenvaihtaja, Yle

Rikhard Husu on toiminut Ylen EU-kirjeenvaihtajana Brysselissä vuodesta 2022. Tätä ennen Husu toimi Svenska Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtajana kolme vuotta asemapaikkanaan niin ikään Bryssel. Husu aloitti toimittajana Ylellä vuonna 2001. Hän on toiminut Ylellä muun muassa politiikan toimittajana, Svenska Ylen politiikan ja taloustoimituksen tiiminvetäjänä sekä keskustelu- ja ajankohtaisohjelmien juontajana.

Tyyne Karjalainen

tutkija, UPI

Tyyne Karjalainen on tutkija Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelmassa. Hänen viimeaikainen tutkimuksensa käsittelee EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, laajentumista ja eriytyvää integraatiota EU:ssa. Hänen julkaisunsa käsittelevät myös rauhanrakentamista, kriisinhallintaa ja rauhanvälitystä. Karjalainen on työskennellyt aiemmin siviiliturvallisuussektorin reformin parissa European Union Advisory Mission (EUAM) in Ukraine ‑kriisinhallintaoperaatiossa, Kriisinhallintakeskuksen tutkimusyksikössä ja Suomen pysyvässä YK-edustustossa New Yorkissa. Hän on politiikan tutkimuksen tohtoriopiskelija Turun yliopistossa, missä hänen väitöstyönsä käsittelee EU:n itäistä naapuruuspolitiikkaa. Hän on valmistunut rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteriohjelmasta Tampereen yliopistosta.

puheenjohtaja

Juha Jokela

ohjelmajohtaja, UPI

Juha Jokela on ohjelmajohtaja Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni-tutkimusohjelmassa.

Jokelan julkaisut ja tutkimusprojektit ovat käsitelleet EU:n sanktiopolitiikkaa, Brexitin poliittisia seuraamuksia EU:lle, Arktisen alueen poliittisia ja turvallisuuspoliittisia kehityskulkuja, ulkopolitiikan eurooppalaistumista, EU:n Aasia-suhteita ja Suomen EU-politiikkaa. Hänen nykyisiin tutkimusintresseihinsä kuuluvat differentioitunut integraatio EU:n ulkopolitiikassa sekä G7- ja G20-ryhmien rooli monenvälisessä yhteistyössä.

Aikaisemmin Jokela on työskennellyt EU:n turvallisuusalan tutkimuslaitoksessa vanhempana analyytikkona ja vierailevana vanhempana tutkijana, neuvonantajana Suomen ulkoministeriössä sekä tutkijana ja johtajana Eurooppa-tutkimuksen verkostossa Helsingin yliopistossa. Jokela on Trans European Policy Studies Association (TEPSA) -tutkimusverkoston johtokunnan jäsen, ohjausryhmän jäsen Euro–Välimeri-alueen tutkimuslaitosten ja ajatushautomoiden verkostossa (EuroMesCo) ja saksalaisen ulko- ja eurooppapolitiikan tutkimuskeskuksen (Institut für Europäische Politik, IEP) akateemisen neuvottelukunnan jäsen.

Jokelalla on tohtorintutkinto Bristolin yliopistosta ja yhteiskuntatieteiden kanditutkinto Birminghamin yliopistosta. Hänen tohtorintutkintonsa keskittyi eurooppalaistumiseen ja ulkopolitiikkaan Suomessa ja Iso-Britanniassa.