Europaperspektiv 2022 - EU mellan federalism och flexibel integration?

kutsutilaisuus · Norra Esplanaden 7 B, Helsingfors · 04.05.2022 14:00 - 16:00

kutsutilaisuus

I den tjugofemte upplagan av Europaperspektiv diskuteras frågan om EU tagit ett kliv mot ett federalt system eller handlar det bara om integration i flera hastigheter?  I seminariet som ordnas tillsammans med Sveriges ambassad i Finland, Nätverket för Europaforskning i Sverige och Utrikespolitiska institutet i Finland diskuteras de följande frågor av de svenska forskare som skrivit i årets upplaga och kommenteras av finska experter och forskare.

Kan EU lösa rättsstatskrisen och på vilket sätt är det en existentiell fråga för EU? Vilken roll spelar EU:s försvarsunion i den brinnande NATO-debatten i Sverige och Finland? Är även den ett steg bort från statssuveräniteten? Vad har inkomstskillnaderna för roll i EU? Vad är deras betydelse i frågan om federalism och flexibel integration? 

Samtliga deltagare erhåller ett exemplar av den 25:e årgången av Europaperspektiv med rubriken EU mellan federalism och flexibel integration.

Puhujat

Välkomstord

Nicola Clase

Sveriges ambassadör i Finland

Nicola Clase är Sveriges ambassadör i Finland. Hon kommer närmast från posten som ambassadör för migrations- och flyktingfrågor vid Utrikesdepartementet. Dessförinnan var hon Sveriges ambassadör i Storbritannien i sex år. 2006–2008 var Clase statssekreterare för utrikes- och EU-frågor vid Statsrådsberedningen. I denna egenskap tjänstgjorde hon också som sherpa åt statsministern i EU-frågor och som den svenska regeringens chefsförhandlare i förhandlingarna om EU:s Lissabonfördag. Hon har en magisterexamen i Östasienstudier från Stockholms universitet, och hon har också studerat vid lärarhögskolan i Peking (Beijing Shifan Daxue) i Kina. Hon var fellow vid Harvarduniversitetets Weatherhead Center for International Affairs (WCFIA) 1999–2000 och associate vid Harvard 2008–2009.

Inledning

Lars Oxelheim

professor, Svenska Nätverket för Europaforskning, Redaktör för Europaperspektiv

Lars Oxelheim är professor i internationellt företagande vid Handelshögskolan i Agder i Norge och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Han är professor emeritus vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och hedersprofessor vid Fudan universitetet i Shanghai. Oxelheim grundade 1997 det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE) och har sedan dess varit en av redaktörerna bakom den interdisciplinära serien av Europaperspektivböcker.

Talare:

Anna Södersten

forskare, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (Sieps)

Anna Södersten är forskare i juridik vid Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (SIEPS). Hennes forskningsintressen rör främst EU:s konstitutionella och institutionella frågor. Hon disputerade 2014 i juridik från EUI. Södersten har tidigare arbetat som forskare och lärare vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet, forskarassistent vid EUI, redaktör för tidskriften International Journal of Constitutional Law, samt utredare vid SIEPS.

Kommentarer:

Hanna Ojanen

forskningsdirektör, Tammerfors universitet

Dr Hanna Ojanen är forskningsdirektör vid Tammerfors universitet och docent vid Försvarshögskolan och Helsingfors universitet. Hon är expert på europeisk integration och integrationsteorier, speciellt på europeisk säkerhets- och försvarspolitik. Inom det området deltar hon i det europeiska H2020-forskningsprojektet ENGAGE (www.engage-eu.eu). Hon har tidigare jobbat på Utrikespolitiska institutet i Helsingfors och även på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Bland hennes senaste publikationer finns ’La Finlande et la Suède vis-à-vis du projet européen’. Dans : Souveraineté et solidarité, un défi européen. Sous la direction de Nathalie de Kaniv et Patrick Bellouard (Les Editions du Cerf, Paris, 2021) samt ’The EU’s engagement with international organisations. NATO’s impact on the making of EU security policy’, in Roberta N. Haar, Thomas Christiansen, Sabina Lange and Sophie Vanhoonacker (eds.) The Making of European Security Policy. Between Institutional Dynamics and Global Challenges. Abingdon, Oxon and New York: Routledge 2021.

Talare

Malena Britz

prorektor vid Försvarshögskolan

Malena Britz är docent i statsvetenskap och prorektor vid Försvarshögskolan. Hon har forskat om såväl militära som civila aspekter av europeisk, nordisk och svensk försvars- och säkerhetspolitik, och publicerat artiklar, bokkapitel och varit redaktör för en samlingsvolym.

Kommentarer:

Charly Salonius-Pasternak

Ledande forskare, Utrikespolitiska institutet

Charly Salonius-Pasternak är ledande forskare vid Utrikespolitiska institutet och leder arbetet vid forskningscentret för Förenta staternas politik och makt (CUSPP). Hans forskning koncentrerar sig på internationella säkerhetsfrågor, speciellt nordisk och transatlantisk säkerhet som NATO liksom USA:s utrikes- och försvarspolitik. På senaste tid har Salonius-Pasternak koncentrerat sig på finsk-svensk försvarssamarbete och utvecklingen av USA:s och NATO:s allianser i den förändrade säkerhetssitutionen. 2017 var han gästforskare vid Pembroke College (Oxfords universitet).

Talare:

Jesper Roine

docent, Stockholm Institute of Transition Economics (SITE)

Jesper Roine är docent i nationalekonomi och forskare vid Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) och även adjungerad professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans huvudsakliga forskningsområden är inkomst- och förmögenhetsutveckling samt frågor om arv och ekonomisk rörlighet mellan generationer, inom vilka han publicerat ett stort antal artiklar i internationella forskningstidskrifter.

Kommentarer

Roger Wessman

Konsult

Roger Wessman är en oberoende ekonomisk konsult. Han har tidigare arbetat som chefsekonom för Nordea och Evli. Han har aktivt skrivit i olika ekonomiska publikationer och är medlem i redaktionen för Ekonomiska Samfundets Tidskrift.

puheenjohtaja

Charly Salonius-Pasternak

Johtava tutkija