EU:s gränser i en konfliktfylld värld

kutsutilaisuus · SEMINAR · 27.04.2023 14:00 - 15:30

kutsutilaisuus

Med Rysslands aggression gentemot Ukraina står EU inför betydande utmaningar. EU har under en lång tid haft ambitionen att sprida normer och ekonomiska standarder bortom unionens gränser. I en omvärld präglad av geopolitik och rivalitet är dessa frågor av större betydelse än på länge, men samtidigt en alltmer utmanande uppgift för unionen. Konflikt och rivalitet gör också att frågor om EU:s inre och yttre gränser är särskilt relevanta och betydelsefulla.

I seminariet som ordnas tillsammans med Sveriges ambassad i Finland, Nätverket för Europaforskning i Sverige och Utrikespolitiska institutet i Finland diskuteras EU:s läge av de svenska forskare som skrivit i årets upplaga av publikationen Europaperspektiv. Deras bidrag kommenteras av finska experter och forskare.

Samtliga deltagare erhåller ett exemplar av den 26:e årgången av Europaperspektiv med rubriken EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld.

Puhujat

Välkomstord

Nicola Clase

Sveriges ambassadör i Finland

Nicola Clase är Sveriges ambassadör i Finland. Hon kommer närmast från posten som ambassadör för migrations- och fl yktingfrågor vid Utrikesdepartementet. Dessförinnan var hon Sveriges ambassadör i Storbritannien i sex år. 2006–2008 var Clase statssekreterare för utrikesoch EU-frågor vid Statsrådsberedningen. I denna egenskap tjänstgjorde hon också som sherpa åt statsministern i EU-frågor och som den svenska regeringens chefsförhandlare i förhandlingarna om EU:s Lissabonfördrag. Hon har en magisterexamen i Östasienstudier från Stockholms universitet, och hon har också studerat vid lärarhögskolan i Peking (Beijing Shifan Daxue) i Kina. Hon var fellow vid Harvarduniversitetets Weatherhead Center for International Aff airs (WCFIA) 1999–2000 och associate vid Harvard 2008–2009.

Öppningsanförande

Lars Oxelheim

Professor, universitetet i Agder & professor emeritus, Lunds universitet

Lars Oxelheim är professor vid Handelshögskolan vid universitetet i Agder, Kristiansand och professor emeritus vid Lunds universitet. Han är dessutom knuten till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm och till Fudan University i Shanghai. Oxelheim grundade 1997 Nätverket för Europaforskning i ekonomiska ämnen och har sedan dess också varit redaktör för Europaperspektiv. Oxelheim har publicerat ett 60-tal böcker och hundratals vetenskapliga artiklar kring ämnet integration.

Gränsernas återkomst i världsekonomin: ett EU-perspektiv

Fredrik Sjöholm

Professor, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Fredrik Sjöholm är professor i nationalekonomi och vd vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) sedan november 2020. Han har tidigare haft akademiska tjänster vid Lunds universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Örebro universitet och National University of Singapore. Hans forskning spänner över en mängd olika frågeställningar men med en tyngdpunkt mot internationell ekonomi. En stor del av hans arbete berör t. ex. aspekter av globalisering och inkluderar frågeställningar kring ekonomiska effekter av internationell handel och investeringar.

Kommentarer:

Mikael Wigell

Forskningsdirektör, FIIA

Mikael Wigell är forskningsdirektör vid Utrikespolitiska institutet och docent i internationell politisk ekonomi vid Tammerfors universitet. Han tillhör World Economic Forum Expert Network och är ordförande för WEF:s geoekonomisektion. Wigell har varit ledamot av den finska regeringens utvecklingspolitiska kommitté och ordförande för Förbundet för Internationella Studier i Finland. Han disputerade vid London School of Economics och har varit gästforskare vid Oxfords universitet. Hans arbete om stormaktspolitik, geoekonomi, hybridhot och utvecklingsekonomi har publicerats i internationella akademiska tidskrifter som International Affairs, World Development, The Washington Quarterly, Comparative Strategy, Democratization, Asia Europe Journal och Global Affairs.

Inre marknadens gränser i och utanför EU

Marja-Liisa Öberg

Docent, Lunds universitet

Marja-Liisa Öberg är docent i EU-rätt vid Lunds universitet. Hon innehar en doktorsexamen från European University Institute i Florens, Italien, magisterexamen (ll.m) från European University Institute och Utrecht universitet, samt juristexamen (BA) från Tartu universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområden är unionens inre marknad, externa relationer och konstitutionell rätt, inklusive EU:s institutionella rätt. Fokusen i hennes nuvarande forskning ligger på multidisciplinära dimensioner av EU-integration i interna och externa miljöer och följer två huvudlinjer: konceptet om den inre marknaden och dess ”exporterbarhet” och mångfalden av ”gränser” i EU-integration, inklusive i samband med familjerätt, gränsöverskridande regioner och EU:s externa relationer.

Kommentarer:

Maria Blässar

Chef för Europeiska kommissionens representation i Finland

Maria Blässar är chef för Europeiska kommissionens representation i Finland. Hon har gjort en lång karriär inom EU, och har tidigare varit bland annat informationschef för den Europeiska kommissionens representation i Sverige, biträdande chef för den Europeiska kommissionen representation i Finland samt chef för den politiska rapporteringen vid den Europeiska kommissionens representation i Finland. Blässar har magisterexamen från både Helsingfors universitet och London School of Economics. 

EU:s normspridning i en konfliktfylld värld: En existentiell nödvändighet med förhinder?

Ann-Kristin Jonasson

Universitetslektor, Göteborgs universitet

Ann-Kristin Jonasson är universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och ställföreträdande föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 2004 på avhandlingen "At the Command of God. On the Political Linkage of Islamist Parties", och har tidigare varit anställd vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet och vid Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet. I sin forskning har hon inriktat sig på EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet, framför allt Jordanien och Turkiet. Hennes pågående forskning är inriktad på relationen mellan EU:s demokratifrämjande och förebyggandet av terrorism (”The Double-Edged Sword of Democracy: How Democracy-Promotion is used in the European Union’s Prevention of Terrorism in the Southern Mediterranean”, kommande i Journal of Regional Security) och hur radikalisering, våldbejakande extremism och terrorism bäst motverkas, med särskilt fokus på hur sådant arbete bedrivs i Jordanien.

Kommentarer:

Hanna Tuominen

Universitetslektor, Helsingfors universitet

Hanna Tuominen är universitetslektor och föreståndare för magisterprogrammet i europeiska och nordiska studier vid Helsingfors universitet. Hennes forskning har fokuserat på EU:s värderingar, finländska och EU:s utrikespolitiska frågor samt relationer mellan EU och FN. Hon är docent vid Åbo universitet. Hon har publicerat artiklar i olika akademiska tidskrifter, bland annat Politiikka, Kosmopolis, Journal of Common Market Studies, The Hague Journal of Diplomacy and Cooperation and Conflict.

Ordförande:

Katja Creutz

Programdirektör, FIIA

Katja Creutz är programdirektör för forskningsprogrammet Global säkerhet och styrning vid Utrikespolitiska institutet. Hon är också affilierad forskare vid Erik Castrén-institutet vid Helsingfors universitet. Hennes huvudsakliga expertområde är internationell rätt och särskilt frågor om ansvar, mänskliga rättigheter och global styrning. Creutz har en doktorsexamen i juridik (2015) och en magisterexamen i statsvetenskap från Åbo Akademi (2000). Creutz har tidigare arbetat som forskare vid Erik Castrén-institutet för internationell rätt och mänskliga rättigheter vid Helsingfors universitet. Hon är tidigare verkställande redaktör för Finnish Yearbook of International Law. Hon har publicerat flera artiklar om folkrättsligt ansvar, icke-statliga aktörer, mänskliga rättigheter och nordiska frågor.  Hennes senaste monografi är “State Responsibility in the International Legal Order: A Critical Appraisal” (CUP, 2020).