Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus: uhat ja varautuminen kokonaisturvallisuuden toimintamallissa

Suora verkkolähetys · 31.08.2021 09:00 - 11:30

Ilmastonmuutos uhkaa yhteiskuntien vakautta ja turvallisuutta monin tavoin, ja tulevien vuosikymmenien kuluessa vaikutukset voimistuvat entisestään. Esimerkiksi toimitusketjujen häiriöiden, geopoliittisten jännitteiden kiristymisen ja lisääntyvien muuttoliikkeiden seuraukset kohdistuvat myös Suomeen. Tilaisuudessa pohditaan ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutuksia erityisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Miten ilmastonmuutoksen aiheuttamia turvallisuusuhkia voidaan jäsentää? Miten nykyinen kokonaisturvallisuuden malli sopii tunnistettuihin turvallisuusvaikutuksiin varautumiseen ja miten sitä tulisi kehittää?

Tilaisuudessa julkaistaan valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan kuuluvan “Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus” -hankkeen loppuraportti ”Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus: Uhat ja varautuminen kokonaisturvallisuuden toimintamallissa”.


Ohjelma:

9.00-9.05      Tervetulosanat: Kati Berninger, Tyrsky-Konsultointi

9.05-9.15      Avauspuheenvuoro: Petri Toivonen, Turvallisuuskomitea

9.15-9.35      ”Ilmastoturvallisuuden jäsennys Suomen näkökulmasta”

                      Emma Hakala, Ulkopoliittinen instituutti

9.35-9.55      ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset elintärkeisiin toimintoihin”

                      Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos

9.55-10.15    ”Kehittämistarpeita ja keinoja vahvistaa ilmastoturvallisuutta”

                      Juha Pyykönen, Security Analysis Oy

10.15-10.25   Keskustelua

10.25-10.35   Tauko

10.35-11.20   Paneelikeskustelu

Panelistit:       Hanna-Leena Lampi, Ulkoministeriö

                       Ari Evwaraye, Sisäministeriö

                       Juha Martelius, Puolustusministeriö

Moderaattori:  Oras Tynkkynen, Tyrsky-Konsultointi

11.20-11.30     Loppupuheenvuoro: Emma Hakala, Ulkopoliittinen instituutti

 

Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus –hanke https://tietokayttoon.fi/-/suomi-ja-ilmastoturvallisuus-keskinaisriippuvaisessa-maailmassa on osa valtioneuvoston vuoden 2020 VN TEAS- tutkimussuunnitelmaa. Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Lisätietoja:

Maija Salonen, Puh. +358 9 432 7727  s-posti: maija.salonen@fiia.fi 

Puhujat

Kati Berninger

Tutkimusjohtaja, Tyrsky-Konsultointi

Kati Berninger on Tyrsky-Konsultoinnin tutkimusjohtaja. Hän on taustaltaan ympäristötieteilijä, joka on työskennellyt kunnallishallinnossa, tutkimuksessa ja yksityisen sektorin palveluksessa monipuolisissa ympäristöalan asiantuntijatehtävissä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yksi hänen erityisaloistaan on ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset. Hän vastasi sidosryhmäyhteistyöstä ja tiedotuksesta Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus -hankkeessa.

Petri Toivonen

Pääsihteeri, Turvallisuuskomitea

Petri Toivonen toimii Turvallisuuskomitean pääsihteerinä. Aiemmin hän on työskennellyt puolustusministeriössä vanhemman osastoesiupseerin tehtävissä sekä puolustusvoimissa.

Emma Hakala

Vanhempi tutkija, UPI

Emma Hakala on vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa. Lisäksi hän toimii post-doc -tutkijana Helsingin yliopistolla ja on jäsen BIOS-tutkimusyksikössä. Hakalan tutkimusaloja ovat ympäristö- ja ilmastoturvallisuus, joihin hän on perehtynyt sekä kansainvälisessä että Suomen kontekstissa. Hakala johti Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus -hanketta.

Heikki Tuomenvirta

Ryhmäpäällikkö

Heikki Tuomenvirta työskentelee ryhmäpäällikkönä Ilmatieteen laitoksessa. Hänellä on laaja kokemus ilmastonmuutoksen tutkimuksesta sekä sää- ja ilmastoriskien hallintaan liittyvistä tutkimus- ja asiantuntijatehtävistä. Hän on osallistunut ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategioiden ja toimenpideohjelmien laadintaan.

Juha Pyykönen

Valtiotieteiden lisensiaatti, prikaatikenraali

Juha Pyykönen on työskennellyt moninaisissa turvallisuus- ja puolustusalan tehtävissä Suomessa ja Euroopassa (Naton päämaja, EU Neuvoston sihteeristö, ESDC sekä PIAG-ajatushautomo). Hänen tutkimusintressinsä ovat painottuneet kokonaisvaltaisen turvallisuuden poliittisiin, sotilaallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin sekä kriisinhallintaan. Tutkimustuloksia ovat julkaisseet muun muassa UPI, IISS, USAWC, HybridCoE ja Valtioneuvoston kanslia (VNTEAS).

Oras Tynkkynen

Vanhempi konsultti, hallituksen puheenjohtaja, Tyrsky-Konsultointi

Tynkkynen on toiminut ilmastoasioiden parissa eri tehtävissä runsaan neljännesvuosisadan ajan. Hän on vaikuttanut mm. kansanedustajana ja valtioneuvoston ilmastopoliittisena neuvonantajana. Hän toimii Tyrskyn vanhempana konsulttina ja hallituksen puheenjohtajana.

Hanna-Leena Lampi

Lähetystöneuvos, Ulkoministeriö

Hanna-Leena Lampi on lähetystöneuvos ulkoministeriössä. Hän toimii ulkoministeriön Kestävän kehityksen ja kansainvälisen ilmastopolitiikan yksikössä ilmastotiimin vetäjänä. Lampi on työskennellyt useita vuosia kansainvälisen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan parissa. Hän on myös perehtynyt erityisesti Puolan, Baltian maiden ja muun itäisen Keski-Euroopan politiikkaan.

Ari Evwaraye

Strategiapäällikkö, Sisäministeriö

Ari Evwaraye työskentelee sisäministeriössä strategiapäällikkönä. Hän toimii tehtäväsään sisäisen turvallisuuden politiikka-alueen johtava asiantuntijana, vastaa siihen liittyvistä poikkihallinnollisista kysymyksistä ja tähän liittyen toimi mm. hiljattain valmistuneen laaja-alaisen sisäisen turvallisuuden selonteon pääsihteerinä. Hänen erityisinä kiinnostuksen alueinaan ovat arjen turvallisuus, ennakointi, ennalta ehkäisevä työ ja turvallisuuden tunne.

Juha Martelius

Tutkimusjohtaja, Puolustusministeriö

VTT Juha Martelius työskentelee puolustusministeriön tutkimus- ja analyysiyksikön johtajana. Hän on aikaisemmin toiminut mm. puolustusministerin erityisavustajana, eduskunnan puolustusvaliokunnan valiokuntaneuvoksena, suojelupoliisin analyysitoimiston päällikkönä sekä YK:n kansainvälisen sotarikostuomioistuimen tiedusteluanalyytikkona.