Muuttuuko Suomen EU-politiikan suunta?

kutsutilaisuus · Webinar · 22.02.2021 10:00 - 11:00
  • kutsutilaisuus

kutsutilaisuus


 

Eduskunta alkaa pian käsitellä hallituksen selontekoa Suomen EU-politiikasta. Edellinen selonteko on vuodelta 2013. Kuluneen seitsemän vuoden aikana unioni ja sitä ympäröivä maailma ovat muuttuneet huomattavasti. EU:n jäsenvaltiot ovat syventäneet integraatiota vastauksena unionia kohdanneisiin kriiseihin. Kriisit ja niiden hallinta ovat aiheuttaneet syvää eripuraa jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä. Lisäksi Ison-Britannian EU-ero on muuttanut unionin sisäisiä valtasuhteita. Turvallisuuspoliittisten haasteiden rinnalla kansalaiset odottavat EU:n vastaavan koronapandemiaan ja ilmastonmuutokseen määrätietoisesti. Miten Suomi navigoi muuttuvassa EU-poliittisessa ympäristössä? Onko EU-politiikan peruslinjassa tapahtunut muutoksia? Mitkä ovat Suomen hallituksen keskeiset EU-prioriteetit?

Aiheesta alustaa Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Alustusta kommentoi vanhempi tutkija Saila Heinikoski Ulkopoliittisesta instituutista.

Puhetta johtaa ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista.

Rekisteröitymiset 18.2. mennessä: leonard.wilhelmus@fiia.fi.