Suomen rauhanturva- ja kriisinhallintapolitiikan pitkä linja

kutsutilaisuus · Webinar · 26.01.2021 10:00 - 11:15

kutsutilaisuus

Rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta ovat viime vuosikymmeninä olleet osa Suomen globaalia vastuunkantoa, johon on sisältynyt niin ulko- kuin puolustuspoliittisia tavoitteita. Rauhanturva- ja kriisinhallintapolitiikan luonne sekä tavoitteet ovat eläneet kulloisenkin maailmanpoliittisen tilanteen mukaan. Valtioneuvoston asettama kriisinhallinnan parlamentaarinen komitea pohtii paraikaa, minkälaisin tavoittein ja resurssein Suomen tulisi nykyisessä toimintaympäristössä kriisinhallintapolitiikkaansa harjoittaa.

Webinaarissa pohditaan Suomen rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa historiallisesta perspektiivistä. Mitkä ovat olleet Suomen tavoitteet sen rauhanturva- ja kriisinhallintatoiminnassa? Onko toiminnassa ollut kitkakohtia? Tarjoaako historia opetuksia 2020-luvun kriisinhallintapolitiikalle?

Webinaari on osa FIIAn Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan projektia.

Rekisteröitymiset meilitse perjantaihin 22.1. mennessä: maija.salonen@fiia.fi.

Puhujat

Puhuja

Jukka Pesu

VTT, tutkija, Turun yliopisto

Jukka Pesu työskentelee tutkijana Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineessa. Pesu väitteli joulukuussa valtiotieteiden tohtoriksi väitöskirjalla "Suomi, rauhanturvaaminen ja kylmä sota 1956–1990: Rauhanturvaaminen osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä YK-politiikkaa". Pesun tutkimusintressejä ovat kylmä sota, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Suomen YK-politiikka sekä turvallisuusviranomaisten yhteiskunnalliset roolit ja yhteistyö Suomessa.

Kommentaattori

Charly Salonius-Pasternak

vanhempi tutkija, FIIA

Charly Salonius-Pasternak toimii vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Instituutissa hän keskittyy Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan, transatlanttisiin suhteisiin ja Itämeren alueen puolustukseen/hybridivaikuttamiseen. Poikkileikkaavia temaattisia aiheita ovat kriisinhallinta, teknologian vaikutus yhteiskuntiin ja sodankäyntiin ja laajat globaalin turvallisuuden trendit. Hän on kirjoittanut yhdessä Pekka Visurin kanssa kirjan Suomi Rauhanturvaajana 1991–2006.

Puheenjohtaja

Mariette Hägglund

Tutkija, FIIA

Mariette Hägglund on tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänen tutkimuksensa keskittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä Lähi-idän turvallisuuskysymyksiin, erityisesti Iranin ja Irakin sisä- ja ulkopolitiikkaan. Hägglund on aiemmin työskennellyt tutkimusavustajana Johns Hopkinsin yliopiston ajatushautomossa Yhdysvalloissa. Muuhun työkokemukseen kuuluu mm. Suomen edustustot Sveitsissä ja Iranissa sekä YK:n aluetoimisto Etelä-Afrikassa. Hänellä on rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteritutkinto Tampereen yliopistosta.