Suomen ulkopolitiikan pitkä linja: Professori Osmo Apusen muistoseminaari

kutsutilaisuus · SEMINAR · 28.04.2023 09:30 - 11:00

kutsutilaisuus

Suomen ulkopolitiikan yksi merkittävimpiä tutkijoita ja tulkitsijoita professori Osmo Apunen kuoli lokakuussa 2022. Tilaisuudessa keskustellaan professori Osmo Apusen postuumisti julkaistusta teoksesta Paasikiven pitkä linja – Talvisodan aika sekä laajemmin Apusen merkittävästä panoksesta kansainvälisen politiikan tutkimuksen kehittämiseen Suomessa.

OHJELMA:

Avauspuheenvuoro:
Mika Aaltola, johtaja, UPI

Paneeli I: Osmo Apunen kansainvälisen politiikan tutkijana

Puhujat:
Tarja Väyrynen, professori, Tampereen yliopisto
Mika Aaltola, johtaja, UPI

Puheenjohtaja:
Anni Kangas, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Paneeli II: Suomen ulkopolitiikan pitkä linja: traditiot ja tulkinnat

Puhujat:
Juhana Aunesluoma, professori, Helsingin yliopisto
Kimmo Rentola, emeritusprofessori
Tapio Juntunen, yliopisto-opettaja, tutkinto-ohjelmavastaava, Tampereen yliopisto

Puheenjohtaja:
Katri Pynnöniemi, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto/Maanpuolustuskorkeakoulu

Päätössanat:
Kari Möttölä, professori, vieraileva tutkija, Helsingin yliopisto

Puhujat

Avauspuheenvuoro

Mika Aaltola

Johtaja, UPI

Mika Aaltola on Ulkopoliittisen instituutin johtaja ja Ulkopolitiikka-lehden päätoimittaja. Hän on myös Tampereen yliopiston dosentti ja Tallinnan yliopiston kansainvälisen politiikan ja EU-suhteiden professori (osa-aikainen). Aiemmin Aaltola on toiminut vierailevana tutkijana Cambridgen, Sciences Po’n ja Johns Hopkinsin yliopistoissa sekä vierailevana professorina Minnesotan yliopistossa. Hänen asiantuntija-alueisiinsa kuuluvat USA:n globaali rooli, demokratian haavoittuvuus, suurvaltapolitiikan dynamiikat, pandemiaan liittyvä turvallisuus ja Suomen ulkopolitiikka.

Puhujat

Tarja Väyrynen

professori, Tampereen yliopisto

Tarja Väyrynen on rauhan- ja konfliktintutkimuksen professori Tampereen yliopistossa. Väyrynen on väitellyt Britanniassa (University of Kent at Canterbury) ja ollut post-doc -vaiheessaan vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa (George Mason University). Hän tutkii konfliktinratkaisua, sukupuolta ja sotaa sekä ympäristökonflikteja.

Puheenjohtaja

Anni Kangas

yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Anni Kangas, YTT, toimii kansainvälisen politiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Kangas on tutkinut mm. Suomen Venäjä-politiikkaa, populaarikulttuurin, taiteen ja kaupunkien roolia kansainvälisessä politiikassa sekä viime aikoina Keski-Aasiaa osana globaalia poliittista taloutta.

Puhujat

Juhana Aunesluoma

professori, Helsingin yliopisto

Juhana Aunesluoma on poliittisen historian professori Helsingin yliopistossa. Hän on työskennellyt eri tehtävissä Helsingin yliopistossa vuodesta 2000. Hän on käsitellyt tutkimuksissaan Pohjoismaiden asemaa kylmässä sodassa, Suomen ulkopolitiikan historiaa sekä kansainvälistä kauppapolitiikkaa ja Suomen integraatiopolitiikkaa. Hän on myös julkaissut talous- ja yrityshistoriaa käsitteleviä tutkimuksia. Hän johtaa parhaillaan Suomen Akatemian tutkimushanketta, jossa tarkastellaan kylmän sodan jälkeistä turvallisuusajattelua ja -politiikkaa Itämeren alueella.

Kimmo Rentola

emeritusprofessori

Kimmo Rentola (s. 1953) on historiantutkija ja valtiotieteiden tohtori, joka on toiminut poliittisen historian professorina Turun yliopistossa vuosina 2006–2014 ja Helsingin yliopistossa vuodesta 2014. Tutkimuksissaan Rentola on erikoistunut kylmän sodan historiaan, Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin sekä suomalaiseen ja pohjoismaiseen kommunismiin. Hänen muita tutkimuskohteitaan ovat 60-luvun nuorisoliikkeet sekä tiedustelun ja turvallisuuspalveluiden historia.

Tapio Juntunen

yliopisto-opettaja, tutkinto-ohjelmavastaava, Tampereen yliopisto

Tapio Juntunen on turvallisuuden tutkimuksen yliopisto-opettaja ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmavastaava Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Tutkimuksessaan Juntunen on perehtynyt Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, sen historiaan, luottamuksen merkitykseen kansainvälisissä suhteissa, ydinasepolitiikkaan sekä yhteiskunnallisen resilienssin tutkimukseen. Vuosina 2019-20 Juntunen toimi myös vertaisarvioidun Politiikka-lehden päätoimittajana.

Puheenjohtaja

Katri Pynnöniemi

apulaisprofessori, Helsingin yliopisto/Maanpuolustuskorkeakoulu

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi hoitaa Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professuuria Helsingin yliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tutkimustyössään Pynnöniemi analysoi venäläisen uhka-ajattelun perusteita ja niiden muutosta 2000-2020-luvuilla, Ukrainan sodan selitysmalleja sekä informaation käyttöä osana konfliktien hallintaa.

Päätössanat

Kari Möttölä

professori, vieraileva tutkija, Helsingin yliopisto

Kari Möttölä toimii vierailevana tutkijana Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Hän on ollut erikoistutkijana ulkoministeriössä 1989-2013 ja Ulkopoliittisen instituutin johtajana 1973-1988.