ULKOPOLITIIKAN KESKUSTELU JA TUTKIMUS NATO-SUOMESSA - Suomen ulkopolitiikan tutkimuksen symposium

SEMINAARI · 16.09.2022 08:30 - 12:00

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on historiallisessa murroskohdassa. Maa päätti toukokuussa 2022 hakea Naton jäseneksi yhdessä Ruotsin kanssa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Nato-jäsenyyshakemus ovat virittäneet suomalaisen turvallisuuspoliittisen keskustelun uudelle taajuudelle. Samalla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä sen historiaan kohdistuva kiinnostus ja tiedontarve ovat kasvaneet. 

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ja Ulkopoliittisen instituutin yhteistilaisuudessa käsitellään Suomen ulkopolitiikan keskustelun ja tutkimuksen tilaa. Missä Suomen ulkopolitiikan tutkimus kulkee ja miltä näyttää sen tulevaisuus? Entäpä mikä on sen yhteiskunnallinen merkitys ja rooli? Miten Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvä tutkimus palvelee julkista keskustelua ja päätöksentekoa?

 

OHJELMA

Osa I: Suomen ulkopolitiikan tutkimuksen tila ja relevanssi 

Tilaisuuden avaus
Mika Aaltola, johtaja, UPI

Säätiön tervehdys
Tapio Raunio, puheenjohtaja, Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö; professori, Tampereen yliopisto

Puheenvuoro
Tuomas Forsberg, tutkijakollegiumin johtaja, Helsingin yliopisto

Kommentit
Kimmo Rentola, professori emeritus, Helsingin yliopisto
Sini Paukkunen-Mykkänen, yksikönpäällikkö, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö, ulkoministeriö

 

Osa II: Suomen ulkopolitiikan tutkimuksen suunta -paneelikeskustelu

Paneeli
Tapio Juntunen, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
Johanna Ketola, erikoistutkija, ulkoministeriö
Jukka Pesu, tutkijatohtori, Turun yliopisto
Johanna Rainio-Niemi, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Puheenjohtaja
Matti Pesu, asiamies, Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö; johtava tutkija, UPI

 

Ulkopolitikan tutkimuksen säätiö on perustettu vuonna 1959. Sen tarkoituksena on edistää kansainväliseen politiikkaan ja Suomen ulkopolitiikan kysymyksiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä siihen perustuvaa valistustoimintaa. Säätiö myöntää vuosittain 1–2 apurahaa Suomen ulkopolitiikkaa käsitteleville väitöskirjatutkimuksille sekä kielistipendejä väitöskirjatutkimukseen liittyviin slaavilaisten kielten opintoihin.

Puhujat

Tilaisuuden avaus

Mika Aaltola

johtaja, UPI

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on Valtiotieteiden tohtori, Tampereen yliopiston dosentti, Tallinnan yliopiston professori. Vierailevana professorina hän on toiminut Minnesotan yliopistossa ja vierailevana tutkijana Cambridgen yliopistossa, Pariisin Sciences Po- Yliopistossa sekä Johns Hopkinsin yliopistossa. Aaltolan asiantuntemuksen kenttään kuuluvat esimerkiksi suurvaltasuhteiden dynamiikka, Yhdysvaltojen globaali rooli, pandemiaturvallisuus, Suomen ulkopolitiikka ja demokratian haavoittuvuus.

Puheenvuoro

Tuomas Forsberg

tutkijakollegiumin johtaja, Helsingin yliopisto

Tuomas Forsberg on Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori vuodesta 2008 (tehtävästä vapautettu 2018-23). Hän on väitellyt tohtoriksi kansainvälisestä politiikasta Walesin yliopistosta Aberystwythistä vuonna 1998. Ennen Tampereelle siirtymistään hän toimi mm. Ulkopoliittisen instituutin vs. johtajana 1998-2001. Hänen tuoreimmat kirjansa ovat ) Russia’s Cultural Statecraft (toim. yhdessä Sirke Mäkisen kanssa, Routledge 2022) ja The Psychology of Foreign Policy (yhdesä Christer Pursiaisen kanssa, Palgrave 2021).

Kommentit

Kimmo Rentola

professori emeritus, Helsingin yliopisto

Kimmo Rentola on poliittisen historian emeritusprofessori Helsingin (ja aiemmin Turun) yliopistosta. Hän on tutkinut Suomen ja Neuvostoliiton suhteita ja turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden historiaa.

Sini Paukkunen-Mykkänen

yksikönpäällikkö, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö, ulkoministeriö

Sini Paukkunen-Mykkänen (VTT, FM, TM) on toiminut Ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikön päällikkönä vuodesta 2017. Ministeriössä hän on työskennellyt mm. poliittisella, kehityspoliittisella ja Itäosastolla sekä palvellut Suomen Pysyvässä EU-edustustossa ja Suomen suurlähetystössä Kairossa.

Paneeli

Tapio Juntunen

yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto

Tapio Juntunen on turvallisuuden tutkimuksen yliopisto-opettaja ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmavastaava Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa.
Tutkimuksessaan Juntunen on perehtynyt Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, sen historiaan, luottamuksen merkitykseen kansainvälisissä suhteissa, ydinaseriisuntapolitiikkaan sekä yhteiskunnallisen resilienssin tutkimukseen. Vuosina 2019-20 Juntunen toimi myös vertaisarvioidun Politiikka-lehden päätoimittajana.

Johanna Ketola

erikoistutkija, ulkoministeriö

Johanna Ketola työskentelee erikoistutkijana ulkoministeriössä. Hän on valtiotieteiden maisteri ja jatko-opiskelija Turun yliopistolla. Hän tekee Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön tukemana väitöskirjaa tietopohjaisen päätöksenteon rajoitteista ja mahdollisuuksista Suomen ulkopolitiikassa. Aikaisemmin hän on työskennellyt projektitutkijana Turun yliopistolla ja Ulkopoliittisessa instituutissa sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä ulkoministeriössä, Suomalaisessa Tiedeakatemiassa, EU:n ulkosuhdehallinnossa ja YK:lla.

Jukka Pesu

tutkijatohtori, Turun yliopisto

Tutkijatohtori Jukka Pesu, Turun yliopisto. Pesun tutkimusintressejä ovat rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, sekä turvallisuustoimijat ja kansainväliset järjestöt.

Johanna Rainio-Niemi

apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Johanna Rainio-Niemi on poliittisen historian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Rainio-Niemi on erikoistunut pienten eurooppalaisten, yhteiskuntajärjestelmältään läntisten demokraattisten maiden puolueettomuuden historiaan. Hänen tutkimuksessaan korostuu vertaileva historiallinen näkökulma sekä politiikan ulkoisten ja sisäisten ulottuvuuksien moninainen vuorovaikutteisuus. Rainio-Niemen julkaisuihin kuuluu puoleettomuuden, demokratian ja maanpuolustushengen yhteyksiä tutkiva monografia The Ideological Cold War: The Politics of Neutrality in Austria and Finland (Routledge 2014) sekä lukuisia artikkeleita (2015-2022). Tällä hetkellä Rainio-Niemi johtaa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa, vuonna 2022 käynnistynyttä tutkimushanketta Demokraattisen kriisikestävyyden pohjoismaisia polkuja. Pandemia ja historian opit, joka on osa laajempaa Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta: perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja historian opit (JuRe) tutkimuskonsortiota.

Puheenjohtaja

Matti Pesu

asiamies,Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö; johtava tutkija, UPI

Matti Pesu toimii johtavana tutkijana Ulkopolittisessa instituutissa. Hänen tutkimuksensa keskittyy Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, euroatlanttiseen ja Pohjois-Euroopan turvallisuuteen. Tällä hetkellä Pesu johtaa instituutin "Suomen muuttuva asema euroatlanttisessa turvallisuudessa" -tutkimushanketta.