UPI SuomiAreenassa: Mitä Nato on ja mitä Nato ei ole

SuomiAreena, Antinkadun lava, Antinkatu 5, Pori · 30.06.2023 15:00 - 15:45

Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022, suomalaisten Nato-jäsenyyden kannatus Suomessa nousi historiallisen korkealle tasolle. Suomi liittyi vauhdilla Natoon, mutta mitä kaikkea Nato oikeastaan on ja mitä se ei ole? Ulkopoliittisen instituutin (UPI) asiantuntijat avaavat Natoon liittyviä kysymyksiä, väittämiä ja myyttejä SuomiAreenan Antinkadun lavalla.

OHJELMA

Puhujat:
Mika Aaltola, johtaja, UPI
Matti Pesu, johtava tutkija, UPI
Iro Särkkä, tutkijatohtori, UPI

Moderaattori:
Charly Salonius-Pasternak, johtava tutkija, UPI

Puhujat

Mika Aaltola

johtaja, UPI

Mika Aaltola on Ulkopoliittisen instituutin johtaja ja Ulkopolitiikka-lehden päätoimittaja. Hän on myös Tampereen yliopiston dosentti ja Tallinnan yliopiston kansainvälisen politiikan ja EU-suhteiden professori (osa-aikainen). Aiemmin Aaltola on toiminut vierailevana tutkijana Cambridgen, Sciences Po’n ja Johns Hopkinsin yliopistoissa sekä vierailevana professorina Minnesotan yliopistossa. Hänen asiantuntija-alueisiinsa kuuluvat USA:n globaali rooli, demokratian haavoittuvuus, suurvaltapolitiikan dynamiikat, pandemiaan liittyvä turvallisuus ja Suomen ulkopolitiikka.

Aaltola väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistosta 1999 (“The Rhythm, Exception, and Rule in International Relations: The Case of Mad Cow Disease”). Maisterintutkintonsa hän suoritti Tampereen yliopistossa (1994) ja kanditutkintonsa Columbian yliopistossa (1992).

Matti Pesu

johtava tutkija, UPI

Matti Pesu on johtava tutkija Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulkopolitiikka, Pohjois-Euroopan turvallisuus ja Nato -tutkimusohjelmassa. Toukokuusta 2022 huhtikuuhun 2023 hän johtaa tutkimushanketta, jossa käsitellään Suomen kehittyvää Nato-politiikkaa sekä maan asemaa euroatlanttisessa turvallisuudesta. Vuoden 2023 alusta alkaen Pesu on lisäksi johtanut Ulkopoliittisen instituutin pohjoismaista verkostoa.

Pesu on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa vuodesta 2017 lähtien vierailevan tutkijan, tutkijan ja vanhemman tutkijan tehtävissä. Hän on työskennellyt myös Tampereen yliopistossa, Euroopan komissiossa ja ulkoministeriössä. Vuosina 2012-2018 hän toimi The Ulkopolitist -verkkolehdessä useissa tehtävissä, viimeiseksi julkaisun toimituspäällikkönä.

Pesu on väitellyt tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2019 kansainvälisen politiikan oppiaineesta. Hänen väitöskirjansa käsitteli ideoiden roolia Suomen ulkopolitiikassa

Iro Särkkä

tutkijatohtori, UPI

Iro Särkkä on tutkijatohtori Suomen ulkopolitiikka, Pohjois-Euroopan turvallisuus ja Nato-tutkimusohjelmassa. Hänen erityisosaamisalojaan ovat Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimus, monenkeskiset yhteistyöjärjestelyt, NATO ja EU, Ranskan ulko- ja sisäpolitiikka sekä poliittisen käyttäytymisen eri muodot. Särkän viimeaikaisiin tutkimusintresseihin kuuluvat kansallisen identiteettipoliittisten muutosten tutkiminen pienissä valtioissa, turvallisuuspolitiikan teoriat ja pohjoismainen turvallisuus.

Särkkä on työskennellyt aikaisemmin Helsingin yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun asiantuntijana, tutkijana ja erityisasiantuntijana Puolustusvoimissa, vierailevana luennoitsijana Maanpuolustuskorkeakoulussa ja politiikan opettajana University College Londonissa, Isossa-Britanniassa.

Koulutukseltaan Särkkä on valtiotieteiden tohtori ja maisteri Helsingin yliopistosta. Väitöskirjassaan “Nato-retoriikka Suomen turvallisuuspoliittisessa keskustelussa” (2019) hän tutki Suomen turvallisuuspolitiikassa tapahtuneita muutoksia kylmän sodan jälkeen. Hän on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon University College Londonissa (UCL), Isossa-Britanniassa ja opiskellut Science Po Lillessä Ranskassa, erikoistuen opinnoissaan Ranskan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä ranskan kieleen, EU-politiikkaan ja -oikeuteen. Lisäksi hän on suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot, ja pitää erityisesti kansainvälisten suhteiden ja Suomen poliittisen historian opettamisesta.

Moderaattori

Charly Salonius-Pasternak

johtava tutkija, UPI

Charly Salonius-Pasternak toimii johtavana tutkijana Ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksessa. Instituutissa hän keskittyy Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan, transatlanttisiin suhteisiin ja Itämeren alueen puolustukseen sekä hybridivaikuttamiseen. Poikkileikkaavia temaattisia aiheita ovat kriisinhallinta, teknologian vaikutus yhteiskuntiin ja sodankäyntiin ja laajat globaalin turvallisuuden trendit.