Valtioneuvoston puolustusselonteko 2021: Toimintaympäristö ja Suomen puolustus

Suora verkkolähetys · 13.09.2021 10:00 - 11:00

 

Valtioneuvoston puolustusselontekoa on tarkoitus käsitellä valtioneuvoston yleisistunnossa 9.9.2021 ja antaa se sen jälkeen eduskunnalle. Puolustusselonteko on jatkoa vuonna 2020 annetulle ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle. Nyt valmistuva puolustusselonteko on toinen laatuaan. Ensimmäinen puolustusselonteko julkaistiin keväällä 2017. Puolustusselonteolla ja sen toimeenpanolla varmistetaan Suomen puolustuskyvyn vastaaminen muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Uuden puolustusselon linjaukset ja niiden toimeenpano ulottuvat tämän vuosikymmenen loppuun.

Webinaarissa esitellään selontekoa, sen laadintaa ja arvioidaan toimintaympäristön vaatimuksia Suomen puolustukselle. Mitkä ovat uuden selonteon painopisteet? Vastaako selontekomenettely nykyisen toimintaympäristön vaatimuksiin? Millaisissa olosuhteissa Suomen puolustusta kehitetään?

Ohjelma:

Puhujat:
Janne Kuusela, apulaisosastopäällikkö, puolustusministeriö
Katri Pynnöniemi, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto ja MPKK
Matti Pesu, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Puheenjohtaja:
Harri Mikkola, johtava tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Puhujat

Janne Kuusela

apulaisosastopäällikkö, puolustusministeriö

YTM Janne Kuusela on puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö. Kuusela toimi valtioneuvoston puolustusselonteon valmisteluryhmän puheenjohtajana syyskuusta 2019 joulukuuhun 2020.

Katri Pynnöniemi

Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto ja MPKK

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi hoitaa Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professuuria. Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisprofessuuri on toiminut elokuusta 2017 lähtien. Aiemmin Pynnöniemi on työskennellyt vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Pynnöniemen nykyisiin tehtäviin kuuluu Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen kehittäminen laaja-alaisesti Helsingin yliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Omassa tutkimuksessaan Pynnöniemi tarkastelee strategisen ajattelun muutosta Venäjällä sekä informaation, erityisesti uhkapuheen käyttöä osana konfliktien hallintaa ja Venäjän strategista viestintää. Pynnöniemi on julkaissut laajasti Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä järjestelmän muutoksesta Venäjällä.

Matti Pesu

vanhempi tutkija, UPI

Matti Pesu toimii vanhempana tutkijana Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan projektissa. Hänen tutkimuksensa keskittyy Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, euroatlanttiseen ja Pohjois-Euroopan turvallisuuteen. Pesu väitteli Tampereen yliopistosta vuonna 2019.

Puheenjohtaja

Harri Mikkola

johtava tutkija, UPI

Harri Mikkola toimii johtavana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat turvallisuus- ja puolustuspolitiikan, kansallisen huoltovarmuuden ja resilienssipolitiikan sekä arktisen alueen kysymykset.