Human Rights Publisher

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija András Rácz on kirjoittanut luvun tieteelliseen kirjaan ”Russia and East Central Europe after the Cold War: A Fundamentally Transformed Relationship.” Ráczin teksti käsittelee Unkarin ja Venäjän suhteita vuodesta 1989 lähtien.
Russia and East Central Europe after the Cold War: A Fundamentally Transformed Relationship. Ed. by A. Zagorski. Prague: Human Rights Publishers, 2015, 426 p.
Rácz, Andras: Towards Increasingly Balanced
Relations: Hungary and Russia Since 1989. 167-201.

Linkki kirjaan (pdf)