What kind of autonomy can Kiev grant to the Donbas without causing harm to its national security?
PIMS The Polish Institute of International Affairs
Maria Przełomiec

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija András Rácz on kirjoittanut Puolan kansainvälisten suhteiden tutkimuslaitoksen blogiin Ukrainasta. Blogikirjoitus julkaistiin 28.9. Blogissa useampi tutkija vastaa kysymykseen Donetskin alueen mahdollisesta autonomiasta ja sen vaikutuksista Ukrainan kansalliseen turvallisuuteen.