What kind of autonomy can Kiev grant to the Donbas without causing harm to its national security?
PIMS The Polish Institute of International Affairs
Maria Przełomiec

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare András Rácz har skrivit i Polens utrikespolitiska
forskningsinstituts blogg om Ukraina. Blogginlägget publicerades 28.9. I
bloggen svarar flera forskare på frågan om området Donetsk möjliga autonomi och
dess verkan på Ukrainas nationella säkerhet.

Länk till artikel