Ukraine and the Eastern Partnership Summit in Riga: the Picture is Not That Dark
CEID Centre for Euro-Atlantic integration and democracy
Edit Inotai

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija András Rácz on kirjoittanut yhdessä Edit Inotain kanssa artikkelin, jossa he analysoivat Riikassa toukokuussa järjestetyn EU:n itäisen kumppanuuden huippukokouksen antia. Artikkeli julkaistiin 18.6. Unkarilaisen tutkimuslaitoksen CEIDin verkkosivuilla.