Ukraine and the Eastern Partnership Summit in Riga: the Picture is Not That Dark
CEID Centre for Euro-Atlantic integration and democracy
Edit Inotai

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare András Rácz har tillsammans med Edit Inotai skrivit
en artikel där de analyserar utfallet av toppmötet om EU:s östliga partnerskap,
som ordnades i Riga i maj. Artikeln publicerades den 18 juni på det ungerska
forskningsinstitutet CEIDs webbplats.

Länk till artikel