Ulkopoliittinen instituutti hakee kahta tutkimusohjelmajohtajaa kaudelle 1.1.2020-31.12.2024. Tutkimusohjelmat joihin haetaan ohjelmajohtajia ovat Euroopan unioni –tutkimusohjelma sekä Globaalin turvallisuuden tutkimusohjelma. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta ja hyvää kansainvälistä kokemusta mieluiten tutkimukseen liittyvissä tehtävissä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Instituutin johtajalle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 12.4.2019 klo 16.15 mennessä osoitteella Ulkopoliittinen instituutti, PL 425, 00101 Helsinki (käyntiosoite: Arkadiankatu 23 B, Helsinki). Hakemukset voi toimittaa määräajassa myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@fiia.fi.

Koko ilmoitus luettavissa täällä.