ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton valtion tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä poliittisista ja taloudellisista suhteista sekä Euroopan unionin asioista. Tutkimustyönsä ja asiantuntemuksensa kautta instituutti tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä edistää aihepiireistä käytävää keskustelua kotimaassa ja kansainvälisesti. 

Ulkopoliittisessa instituutissa on haettavana

HALLINTOJOHTAJAN VIRKA

Säädettynä kelpoisuusvaatimuksena hallintojohtajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hallintojohtajan tehtävänä on johtaa hallintoyksikköä sekä vastata kokonaisvaltaisesti instituutin hallinnosta ja sen kehittämisestä. Hallintojohtaja avustaa instituutin johtajaa toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä toimii johtajan sijaisena. Hallintoyksikön tehtävänä on hoitaa viraston henkilöstö- ja taloushallintoa, tietopalvelua ja viestintää, arkistotointa ja muiden tarvittavien palvelujen tuottamista sekä muita tehtäviä, joita ei ole säädetty tai määrätty instituutin muun organisaation hoidettavaksi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä valtionhallintoon ja instituutin toimialaan kuuluviin asioihin sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Valmiudet kansainväliseen yhteistoimintaan ja sopimusjärjestelyihin sekä kokemus tutkimushallinnossa ja -rahoituksessa katsotaan eduksi. Tehtävässä tarvitaan myös kykyä strategiseen suunnitteluun, aktiiviseen toiminnan kehittämiseen ja tulokselliseen johtamiseen sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.

Instituutin sisäinen työskentelykieli on englanti, joten tehtävässä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Virka täytetään 1.7.2020 tai sopimuksen mukaan. Virka on eduskunnan yhteinen ja täytetään toistaiseksi. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa.

Instituutin hallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 8.4.2020 klo 16.15 mennessä osoitteella Ulkopoliittinen instituutti, PL 425, 00101 Helsinki. Hakemukset voi toimittaa määräajassa myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@fiia.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Tarkempia tietoja Ulkopoliittisen instituutin tutkimuksesta ja toiminnasta löytyy www.fiia.fi. Lisätietoja hallintojohtajan tehtävästä antaa johtaja Mika Aaltola 09 432 7701 (perjantaisin klo 14-16), mika.aaltola@fiia.fi.

 

Kaksi korkeakouluharjoittelupaikkaa Ulkopoliittisessa instituutissa

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton valtion tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä poliittisista ja taloudellisista suhteista sekä Euroopan unionin asioista. Tutkimustyönsä ja asiantuntemuksensa kautta instituutti tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä edistää aihepiireistä käytävää keskustelua kotimaassa ja kansainvälisesti. Instituutti julkaisee Ulkopolitiikka-lehteä.

Ulkopoliittinen instituutti etsii kesälle 2020 kahta korkeakouluharjoittelijaa. Etsimme ulkopolitiikasta kiinnostuneita opiskelijoita tukemaan instituutin työtä. 

Odotamme opiskelijalta intoa ja valmiutta tehdä laaja-alaisesti erilaisia työtehtäviä, oma-aloitteisuutta, koordinointitaitoja ja huolellisuutta sekä sujuvaa englannin kielen taitoa.  

Tarjoamme sinulle innostavat työkaverit, kiinnostavia työtehtäviä sekä tukea ja mahdollisuuden taitojesi kehittämiseen. Työtehtäviä suunniteltaessa kuunnellaan myös harjoittelijan toiveita.   

Harjoittelu alkaa 1.kesäkuuta ja sen kesto on kolme kuukautta. Harjoittelijan palkkaus on 1700 €/kk. Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat saaneet oppilaitokseltaan harjoittelutukipäätöksen. Oikeus harjoittelutukeen tulee ilmoittaa hakemuksessa.

Voit hakea paikkaa lähettämällä hakemuksesi ja CV:si Ulkopoliittiseen instituuttiin joko postitse (Ulkopoliittinen instituutti, PL 425, 00101 Helsinki) tai sähköpostitse (kirjaamo@fiia.fi). Hakemusten tulee olla perillä 10.4.2020 viimeistään klo 16.15. Tämä jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Tarkempia tietoja Ulkopoliittisen instituutin toiminnasta löytyy  osoitteesta www.fiia.fi.

Lisätietoja harjoittelusta antaa Projektipäällikkö Marie-Louise Hindsberg, +358 9 432 77 12, ma 9.3. klo 10-11 ja ke 11.3. klo 10-11.