ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton valtion tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä poliittisista ja taloudellisista suhteista sekä Euroopan unionin asioista. Tutkimustyönsä ja asiantuntemuksensa kautta instituutti tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä edistää aihepiireistä käytävää keskustelua kotimaassa ja kansainvälisesti.

 

Ulkopoliittinen instituutti hakee

TUTKIJOITA

ohjelmakaudelle 1.1.2020–31.12.2022

seuraaviin tutkimusohjelmiin:

 

Euroopan unioni -tutkimusohjelma

Ohjelman painopistealueita ovat Euroopan unionin suuret kehityslinjat, unionin ulkosuhteet sekä poliittinen järjestelmä samoin kuin EU:n jäsenmaiden Eurooppa-politiikka. Ohjelmassa tutkitaan myös pohjoismaiden politiikkaa muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

 

EU:n itäisen naapuruston ja Venäjän tutkimusohjelma

Ohjelman painopistealueita ovat Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä sisäinen poliittinen kehitys ja poliittisen järjestelmän ominaispiirteet. Toisena aiheena on EU:n itäisen kumppanuuden yhteistyömaiden (erityisesti Ukraina ja Valko-Venäjä) sekä Keski-Aasian maiden poliittinen kehitys ja kansainvälinen asema.

 

Globaalin turvallisuuden tutkimusohjelma

Ohjelman painopistealueita ovat globaali suurvaltajärjestelmä ja globaali hallintajärjestelmä sekä kansainvälisen politiikan muuttuva toimija-asetelma yleisesti. Ohjelmaan lukeutuvat myös kansainvälisen turvallisuuspolitiikan sekä energia- ja ilmastopolitiikan kysymykset. Ohjelman maantieteelliset painopisteet ovat Yhdysvaltain, Kiinan sekä nousevien alueellisten suurvaltojen tutkimuksessa.

 

Toivomme hakemuksia tutkijauransa eri vaiheissa olevilta sekä tohtori- että maisteritason tutkijoilta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää asiantuntemusta tutkimusohjelman alueelta ja valmiutta työskennellä think tank -tyyppisessä tutkijayhteisössä. Erinomainen yhteistyökyky ja hyvä englannin kielen taito ovat eduksi.

Instituutin johtajalle osoitetut englanninkieliset hakemukset pyydetään toimittamaan 10.5.2019 klo 16.15 mennessä osoitteella Ulkopoliittinen instituutti, PL 425, 00101 Helsinki (käyntiosoite: Arkadiankatu 23 B, Helsinki). Hakemukset voi toimittaa määräajassa myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@fiia.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin tutkimusohjelmaan hakemus osoitetaan. Emme palauta hakemusasiakirjoja.

Hakemukseen pyydetään liittämään ansioluettelo (enintään viisi sivua), joka sisältää merkittävimmät tieteelliset ansiot sekä muut pätevyyttä ja ansioituneisuutta osoittavat näytöt sekä erillinen julkaisuluettelo. Lisäksi pyydetään esittämään alustava suunnitelma siitä tutkimustyöstä, jonka hakija aikoo tutkimusohjelmakautena toteuttaa.

Tarkempia tietoja Ulkopoliittisen instituutin tutkimuksesta ja toiminnasta löytyy osoitteesta www.fiia.fi. Lisätietoja tutkijan tehtävistä Euroopan unioni tutkimusohjelman sekä globaalin turvallisuuden tutkimusohjelman osalta antaa instituutin johtaja Teija Tiilikainen puh. 09-432 7701, 24.4. klo 15–16 ja 2.5. klo 15–16 tai teija.tiilikainen@fiia.fi sekä EU:n itäisen naapuruston ja Venäjän tutkimusohjelman osalta ohjelmajohtaja Arkady Moshes puh. 09-432 7750, 26.4. klo 9–10 ja 3.5. klo 9–10 tai arkady.moshes@fiia.fi