ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton valtion tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä poliittisista ja taloudellisista suhteista sekä Euroopan unionin asioista. Tutkimustyönsä ja asiantuntemuksensa kautta instituutti tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä edistää aihepiireistä käytävää keskustelua kotimaassa ja kansainvälisesti. Instituutti julkaisee Ulkopolitiikka-lehteä.

* * * * * 

Ulkopoliittinen instituutti etsii

TUTKIJAA

Kansainvälistä ilmastopolitiikkaa käsittelevään hankkeeseen ajalle 1.10.2023-31.7.2024 tai sopimuksen mukaan.

Suomen Akatemian rahoittama hanke TRANSCLIM tutkii ilmastotoimien raportoinnin ja kansainvälisen arvioinnin vaikutuksia. Hankkeessa muodostetaan teoreettinen malli vaikutusketjuista sekä laaditaan tapaustutkimuksia neljästä eri kohdemaasta. Läpinäkyvyyden tuottamisessa keskitytään YK:n ilmastoneuvotteluihin (UNFCCC) ja Pariisin sopimuksen toimeenpanoon. Tehtävään palkittava tutkija tekee haastatteluja ja muuta tutkimustyötä pääosin Suomessa.

Haemme väitellyttä tai väitöskirjatyön aloittanutta henkilöä, jolla on jonkin verran kokemusta tutkimuksesta ilmastopolitiikan ja/tai YK:n neuvotteluprosessien parissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aikaisempaa tutkimustaustaa ja valmiutta työskennellä ajatuspaja -tyyppisessä tutkijayhteisössä. Erinomainen yhteistyökyky ja hyvä englannin kielen taito lasketaan eduksi.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys. (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Voit hakea paikkaa lähettämällä suomenkielisen hakemuksesi sekä vaaditut liitteet Valtiolle.fi -sivuston kautta. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 29. syyskuuta klo 16.15 mennessä. Hakemuksia liitteineen ei palauteta. Tarvittaessa paperisen hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen: Ulkopoliittinen instituutti, PL 425, 00101 Helsinki. Myöhästyneitä hakemuksia sekä väärään osoitteeseen toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakemukseen pyydetään liittämään (1) hakijan omaa asiantuntemusta ja tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita avaava saatekirje, (2) ansioluettelo (enintään viisi sivua), joka sisältää merkittävimmät tieteelliset ansiot sekä muut pätevyyttä ja ansioituneisuutta osoittavat näytöt, sekä (3) erillinen julkaisuluettelo.

Tarkempia tietoja Ulkopoliittisen instituutin tutkimuksesta ja toiminnasta löytyy osoitteesta www.fiia.fi.

Lisätietoja antaa tutkimusprofessori Antto Vihma ke 20.9. klo 13-15 ja ma 25.9. klo 13-15, puh. +358 50 3724568 tai antto.vihma@fiia.fi.  

* * * * * 

Korkeakouluharjoitteluhaku on päättynyt. Haku avataan jälleen keväällä 2024.