ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

 

on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton valtion tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä poliittisista ja taloudellisista suhteista sekä Euroopan unionin asioista. Tutkimustyönsä ja asiantuntemuksensa kautta instituutti tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä edistää aihepiireistä käytävää keskustelua kotimaassa ja kansainvälisesti.  

Ulkopoliittisessa instituutissa on haettavana 1.1.2020 lukien

JOHTAJAN VIRKA

Säädettynä kelpoisuusvaatimuksena johtajan virkaan on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvä perehtyneisyys tutkimuslaitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus. Johtajaksi voidaan nimittää muukin kuin Suomen kansalainen.

Johtaja vastaa kokonaisvaltaisesti instituutin tuloksellisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta, hyvää kansainvälistä kokemusta mieluiten tutkimukseen liittyvissä tehtävissä sekä näyttöä tuloksellisesta johtamisesta. Erinomainen yhteistyökyky ja kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä think tank – tyyppisten organisaatioiden toiminnasta ovat eduksi.

Virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi vuoden 2024 loppuun.  Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa.

Johtaja on virkasuhteessa eduskuntaan ja henkilön, jota esitetään nimitettäväksi virkaan, on annettava eduskunnan virkamiehistä säädetyn lain (1197/2003) 13 §:n tarkoittama selvitys sidonnaisuuksistaan ennen nimittämistä.

Instituutin hallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 4.3.2019 klo 16.15 mennessä osoitteella Ulkopoliittinen instituutti, PL 425, 00101 Helsinki (käyntiosoite: Arkadiankatu 23 B, Helsinki). Hakemukset voi toimittaa määräajassa myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@fiia.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakemusasiakirjoihin pyydetään liittämään ansioluettelo (enintään viisi sivua), joka sisältää merkittävimmät tieteelliset ansiot sekä muut pätevyyttä ja ansioituneisuutta osoittavat näytöt, joihin hakija haluaa vedota. Lisäksi pyydetään lähettämään alustava suunnitelma siitä, miten hakija kehittäisi instituutin toimintaa (enintään kaksi sivua).

Lisätietoa Ulkopoliittisen instituutin tutkimuksesta ja toiminnasta www.fiia.fi. Henkilökohtaiset haastattelut on tarkoitus pitää huhti-toukokuussa 2019. Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen puheenjohtaja valtiosihteeri Kare Halonen puh 0295 160 319 sekä hallintojohtaja Helena Lehtovirta puh (09) 432 7702 tai sähköpostitse helena.lehtovirta@fiia.fi .