ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton valtion tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä poliittisista ja taloudellisista suhteista sekä Euroopan unionin asioista. Tutkimustyönsä ja asiantuntemuksensa kautta instituutti tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä edistää aihepiireistä käytävää keskustelua kotimaassa ja kansainvälisesti. Instituutti julkaisee Ulkopolitiikka-lehteä.

* * * * * 

Ulkopoliittisessa instituutissa on haettavana toimikaudelle 1.1.2025-31.12.2029

JOHTAJAN VIRKA 

Säädettynä kelpoisuusvaatimuksena johtajan virkaan on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvä perehtyneisyys tutkimuslaitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus. Johtajaksi voidaan nimittää muukin kuin Suomen kansalainen.

Johtaja vastaa kokonaisvaltaisesti instituutin tuloksellisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta, hyvää kansainvälistä kokemusta mieluiten tutkimukseen liittyvissä tehtävissä sekä näyttöä tuloksellisesta johtamisesta. Erinomainen yhteistyökyky ja kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä think tank – tyyppisten organisaatioiden toiminnasta ovat eduksi.

Virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi vuoden 2029 loppuun. Ulkopoliittisen instituutin johtajan palkka on 12 672 euroa.

Johtaja on virkasuhteessa eduskuntaan ja henkilön, jota esitetään nimitettäväksi virkaan, on annettava eduskunnan virkamiehistä säädetyn lain (1197/2003) 13 §:n tarkoittama selvitys sidonnaisuuksistaan ennen nimittämistä. Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Instituutin hallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 06.05.2024 klo 16.15 mennessä osoitteessa valtiolle.fi. Vaihtoehtoisesti paperisen hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen: Ulkopoliittinen instituutti, PL 425, 00101 Helsinki. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakemusasiakirjoihin pyydetään liittämään ansioluettelo (enintään viisi sivua), joka sisältää merkittävimmät tieteelliset ansiot sekä muut pätevyyttä ja ansioituneisuutta osoittavat näytöt, joihin hakija haluaa vedota. Lisäksi pyydetään lähettämään alustava suunnitelma siitä, miten hakija kehittäisi instituutin toimintaa (enintään kaksi sivua). Hakijoita pyydetään lisäämään hakemuksensa liitteeksi julkaisuluettelo, johon tulee merkitä viisi julkaisua tieteellistä arviointia varten.

Henkilökohtaiset haastattelut on tarkoitus pitää kesäkuussa 2024. Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen puheenjohtaja Klaus Korhonen, puh. +358 50 308 6846, klaus.korhonen@formin.fi

Lisätietoa Ulkopoliittisen instituutin tutkimuksesta ja toiminnasta www.fiia.fi.

* * * * * 

Julkaisutoimittaja Ulkopoliittiseen instituuttiin

UPI etsii nyt joukkoonsa määräaikaiseen työsuhteeseen julkaisutoimittajaa osaksi tutkimusviestinnän tiimiä. Kyseessä on vanhempainvapaan sijaisuus. Taustaltasi voit olla esimerkiksi tekstien editointiin keskittynyt viestijä tai toimittaja.

Julkaisutoimittajan työnkuvaan kuuluu:

 • englannin- ja suomenkielisten tutkimustekstien editointi
 • pienimuotoiset tutkimustekstien käännöstyöt (englanti–suomi)
 • tutkimusviestintä, ml. mediaviestintä ja sisällöntuotanto sosiaalisessa mediassa
 • kevyet taittotyöt ja muu visuaalinen viestintä
 • verkkosivujen päivittäminen

Toivomme, että

 • osaat viestiä sujuvasti yhteiskunnallisista teemoista sekä suomeksi että englanniksi
 • hallitset hyvin suomen kielioppisäännöt
 • olet innostunut tiimityöskentelijä, joka tarttuu uusiin tehtäviin oma-aloitteisesti
 • sinulla on hyvät projektinhallinnan taidot ja sinulla pysyy kaikki langat käsissä myös kiireen keskellä
 • sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (esim. humanistinen tai yhteiskuntatieteellinen) ja
 • olet jo ehtinyt kartuttaa kokemusta kansainvälisestä viestinnästä.

Tehtävä alkaa kesäkuun alussa tai sopimuksen mukaan. Työtehtävän palkka on 3 725 €/kk. Työsopimus on määräaikainen heinäkuun 2025 loppuun.

Tehtävään valitulla on kolmen kuukauden koeaika. Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Voit hakea paikkaa lähettämällä hakemuksesi ja CV:si Valtiolle.fi -sivuston kautta.

Hakemusten tulee olla perillä 30.4.2024 viimeistään klo 16.15 mennessä. Tämä jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Tarkempia tietoja Ulkopoliittisen instituutin toiminnasta löytyy osoitteesta www.fiia.fi.

Lisätietoja antaa:

Viestintäpäällikkö Mar-Leena Kolehmainen (marleena.kolehmainen@fiia.fi, 09 432 7708) ja julkaisupäällikkö Suvi Nousiainen (suvi.nousiainen@fiia.fi, 09 432 77 41). Puhelut arkisin klo 9–16.00 välillä.

* * * * * 

Korkeakouluhaku on päättynyt. Haku avataan uudelleen vuoden 2025 keväällä.