Ulkopoliittinen instituutti hakee tutkimusohjelmajohtajaa kaudelle 1.1.2020-31.12.2024  Globaalin turvallisuuden -tutkimusohjelmaan. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta ja hyvää kansainvälistä kokemusta mieluiten tutkimukseen liittyvissä tehtävissä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa ja hyvää englannin kielen taitoa. Aikaisemmin toimitetut hakemukset otetaan huomioon tehtävää täytettäessä.

Instituutin johtajalle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 27.9.2019 klo 16.15 mennessä osoitteella Ulkopoliittinen instituutti, PL 425, 00101 Helsinki (käyntiosoite: Arkadiankatu 23 B, Helsinki). Hakemukset voi toimittaa määräajassa myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@fiia.fi.

Koko ilmoitus luettavissa täällä.