Chinese Perceptions of Threats from the United States and Japan
Political Psychology
Elina Sinkkonen, Marko Elovainio

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen kirjoitti yhdessä Marko Elovainion kanssa vertaisarvioidun artikkelin ”Chinese Perceptions of Threats from the United States and Japan”. Artikkelin julkaisi Political Psychology -aikakauslehti 15.10.2019.

Linkki artikkeliin.