Chinese Perceptions of Threats from the United States and Japan
Political Psychology
Elina Sinkkonen, Marko Elovainio

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Elina Sinkkonen skrev tillsammans med Marko Elovainio referentgranskade artikeln “Chinese Perceptions of Threats from the United States and Japan“. Artikeln publicerades 15.10. i Political Psychology -journalen.

Länk till artikeln.

Äldre forskare