Ulkopoliittinen instituutti (UPI) järjestää Helsinki Security Forum -turvallisuuskonferenssin Helsingissä 30. syyskuuta–2. lokakuuta. Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävän konferenssin teemana on pohjoisen Euroopan muuttuva turvallisuustilanne.  

Venäjän sota Ukrainassa on muuttanut koko Euroopan turvallisuusjärjestystä tavalla, jollaista ei ole nähty sitten toisen maailmansodan – maailmaa varjostaa nyt Venäjän aggressiivinen toiminta, joka on johtanut länsimaiden ja Venäjän suhteiden kärjistymiseen. Tässä epävakaassa tilanteessa Suomi ja Ruotsi tekivät päätöksen hakea Nato-jäsenyyttä.

Venäjän vihamielisyyksien seurauksena muu Eurooppa on osoittanut vastatoimissaan poikkeuksellista yhtenäisyyttä. Läntinen maailma hakee tapoja hillitä Venäjää kiihdyttämästä kriisiä ja samalla puntaroi omaa asemaansa ailahtelevassa geopoliittisessa ympäristössä. Muutos on kenties kaikkein ilmeisin pohjoisen Euroopan alueilla – Venäjän läntisillä ja pohjoisilla alueilla. Ensimmäinen Helsinki Security Forum käsittelee pohjoisen Euroopan muuttunutta turvallisuustilannetta kattoteemanaan Northern European Security Redone.

Helsinki Security Forum (HSF) on korkean tason kutsuvieraspohjainen konferenssi, joka tuo Helsinkiin joukon kansainväliselle turvallisuudelle merkittävää päätöksentekijää ja asiantuntijaa keskustelemaan vuosittaisesta ulko- ja turvallisuuspolitiikan teemasta. HSF täydentää muiden korkean profiilin kansainvälisten turvallisuuskonferenssien kokonaisuutta tuomalla mukaan keskusteluun erityisesti Suomen ja lähialueidemme kannalta merkittäviä kansainvälisiä turvallisuuskysymyksiä.

Tilaisuus koostuu luottamuksellisista pyöreän pöydän keskusteluista ja laajalle yleisölle striimattavista paneelikeskusteluista. Striimattaviin osuuksiin voi ilmoittautua HSF:n verkkosivujen kautta.

Helsinki Security Forumin järjestää Ulkopoliittinen instituutti. Tilaisuuden tukijoina ja yhteistyökumppaneina toimivat ulkoministeriö, puolustusministeriö, Helsingin kaupunki ja Arktinen keskus. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii konferenssin suojelijana.

Helsinki Security Forumiin liittyviä ajankohtaisia asioita, päivittyvää ohjelmaa ja puhujajulkistuksia voit seurata HSF:n Twitterissä, Ulkopoliittisen instituutin Twitterissä sekä HSF:n omilla verkkosivuilla.

Lisätiedot:
Kukka-Maria Kovsky
yhteiskuntasuhdepäällikkö, UPI
kukka-maria.kovsky@fiia.fi
Puh. +358 9 432 7718