Utrikespolitiska institutet ordnar säkerhetskonferensen Helsinki Security Forum i Helsingfors 30. september–2. oktober 2022. Temat för konferensen som ordnas nu för första gången är det förändrade säkerhetsläget i nord.

Kriget i Ukraina har ändrat hela Europas säkerhetsarrangemang på ett sätt som vi inte har vittnat sedan andra världskriget. Världen skuggas nu av Rysslands aggressiva handlingar som har lett till att förhållandet mellan västländerna och Ryssland har skärpts. Vid detta instabila läge bestämde Finland och Sverige att ansöka om medlemskap i NATO.

Inför Rysslands fientligheter har Europa visat en exceptionell enlighet i sina motåtgärder. Västländerna söker nu sätt att styra Ryssland ifrån att trappa upp krisen och på samma gång reflektera över sin egen position i den ombytliga geopolitiska miljön. Förändringen är kanske mest uppenbar i områdena i Nordeuropa – på Rysslands västra och nordliga områden. Helsinki Security Forum behandlar det förändrade säkerhetsläget i nord med huvudtemat Northern European Security Redone.

Helsinki Security Forum (HSF) är en årlig internationell konferens på hög nivå, som för samman beslutsfattare och experter för att diskutera aktuella frågor inom utrikes- och säkerhetspolitik. HSF kompletterar motsvarande internationella säkerhetskonferenser genom att behandla internationella säkerhetsfrågor med särskild betydelse för Finland.  

Evenemanget byggs upp av förtroliga runda bords diskussioner och paneldiskussioner som streamas till allmänheten. Man kan anmäla sig till de öppna paneldiskussionerna vid HSF:s hemsida.

Helsinki Security Forum ordnas av Utrikespolitiska institutet. Evenemanget stöds och arrangeras tillsammans med Utrikesministeriet, Försvarsministeriet, Helsingfors stad och Arktiska centret. Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare för konferensen. 

Följ med aktuella frågor, programmet och gästerna gällande Helsinki Security Forum på Twitter med hashtaggen #HelSecFor, på Utrikespolitiska institutets twitterkonto samt på HSF:s egna webbsidor.

Mera information:
Chef för samhällsrelationer
Kukka-Maria Kovsky
kukka-maria.kovsky@fiia.fi
Tel. +358 9 432 7718