The EU’s Energy Union: reconciling climate goals with energy security?
Baltic Rim Economies

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Marco Siddi on kirjoittanut artikkelin EU:n energiapolitiikasta. Artikkeli julkaistiin viimeisimmässä Baltic Rim Economies -lehdessä (2/2016, s.33). 

Linkki julkaisuun