EU:n ja Venäjän viisumivapauteen vielä matkaa

Minna-Mari Salminen – haastattelu

EU:n ja Venäjän viisumivapauteen vielä matkaa


EU:n ja Venäjän viisumivapaus ei lähitulevaisuudessa ole mahdollinen.
Tällaiseen johtopäätökseen päädytään uudessa viisumivapautta käsittelevässä
suomalaisraportissa.

Ulkopoliittisen instituutin ja ulkoministeriön raportissa huomautetaan, että
EU:n ja Venäjän viisumivapauden puolesta on toistaiseksi tehty käytännössä
vähän, vaikka huipputason julkilausumissa viisumivapaus on ollut virallinen
tavoite jo vuosia.

Lyhyellä aikavälillä viisumivapautta on turha odotella, kertoo Ulkopoliittisen
instituutin tutkija Minna-Mari Salminen, joka on toinen raportin tekijöistä.

– EU on asettanut tiettyjä vaatimuksia, joita Venäjä ei ole vielä pystynyt
täyttämään, sanoo Salminen.

Muun muassa kysymys passien aitoudesta on EU:lle tärkeä. Lisäksi Venäjän
pitäisi saada korruptio hallintaan.

EU:ssa mietitään, rynnivätkö venäläiset unionin alueelle tai luikahtavatko
kolmansien maiden kansalaiset laittomasti Venäjän kautta Eurooppaan, jos
viisumivapaus toteutetaan.

Matkustajamäärien kasvu lisää painetta viisumivapauteen

Matkustajamäärät Venäjän ja muun Euroopan välillä kasvavat koko ajan, ja sekä
taloudellinen että kulttuurinen vuorovaikutus vilkastuu. Viiden EU-maan ja
Venäjän viisumiviranomaisten haastatteluihin perustuvassa raportissa
ennakoidaan, että tulevaisuudessa konsulaatit voivat tukkeutua
viisumijonojen takia.

Venäläisturistit kokevat viisumijonoissa pönöttämisen nöyryyttäväksi. Salminen
muistuttaa, että viisumivapautta hinkuu erityisesti Venäjä.

– Venäjä haluaa näyttää kansalaisilleen, että se puolustaa kansalaisiaan ja
haluaa edistää kansalaistensa mahdollisuuksia matkustaa, Salminen lisää.

Raportin tekijöiden mielestä viisumipakko tarjoaa Venäjän johdolle tilaisuuden
selittää kansalaisilleen, että EU eristää Venäjää, mikä lisää
EU-vihamielisyyttä Venäjällä.

Viisumivapauden lykkääntyminen asettaa EU:n ja Venäjän kompuroivan
kumppanuuden koetukselle.

Salmisen mukaan viisumivapaudella on suuri merkitys EU:n ja Venäjän suhteille:
viisumivapaus vahvistaisi EU:n ja Venäjän strategista kumppanuutta.