Europas skulder intresserar Kina
Hufvudstadsbladet
Patrik Harald

När skuldproblemen hotar stjälpa euron rycker Kina in. På kort tid har landet flera gånger lovat köpa krisdrabbade länders skuldpapper. – Det är bra, säger Kinaexperten Matti Nojonen, det stabiliserar marknaden. 12,8


Tidigare i veckan försäkrade Kina att man på grund av krisen i eurozonen fortsätter att köpa spanska skuldpapper.


– Kina är en ansvarstagande och långsiktig investerare på den europeiska och särskilt spanska finansmarknaden. Kina har stort förtroende för den spanska finansmarknaden, vilket illustreras av att vi har investerat i spanska statspapper och tänker fortsätta att göra det, skrev vice premiärminister Li Keqiang i en debattartikel i spanska El País i samband med sitt Spanienbesök tidigare i veckan.


Li lovade att Kina ska erbjuda Spanien ”kolossala affärsmöjligheter”.


Också strax före julen meddelade Kina att landet ”om det blir nödvändigt” är redo att öka sina investeringar i statsobligationer från Europas krisländer. I november utlovade president Hu Jintao ”konkreta insatser” till Portugal, och månaden innan sade premiärminister Wen Jiabao i Aten att Kina köper grekiska statsobligationer, rapporterar Financial Times.


Under 2011 måste flera euroländer återfinansiera miljardlån för att täcka sina underskott. När marknadens misstro mot ländernas återbetalningsförmåga pressar upp räntorna över smärtgränsen, är de kinesiska erbjudandena välkomna. Men samtidigt är Kinas nyväckta engagemang i Europa ett trendbrott.


– När Kina ökar sin kontroll av västvärldens skuldfinansiering ökar deras geopolitiska inflytande och därmed även deras förhandlingsposition när det gäller frågor som handel, valuta och finanspolitik, sade Handelsbankens chefsstrateg Erik Nielsen i Dagens Industri tidigare i veckan.


Matti Nojonen, Kinaexpert vid Utrikespolitiska institutet, ser inget större problem med Kinas engagemang i den europeiska skuldkrisen. Enligt Nojonen är det snarare positivt eftersom det inverkar stabiliserande på marknaderna.


– Om Kina köper mer och mer, så att största delen av de europeiska skuldpappren till slut är i kinesiska händer, kan man kanske börja oroa sig. Men så länge de äger lite här och lite där spelar det inte så stor roll. Själv tycker jag det är bra för Europa om Kina på det här sättet knyter sig fast vid Europas framtid.


USA i annat läge

Exakt hur mycket europeiska skuldpapper Kina äger är inte känt. Enligt Nojonen är det svårt att slå fast eftersom landet kan sälja dem vidare på marknaden. Han tror hur som helst att mängden är rätt obetydlig, särskilt i relation till landets innehav av amerikanska skuldpapper och dollar.


Matti Nyberg, chefsekonom på Nordea, säger att USA har betydligt större orsak till oro eftersom en växande del av de amerikanska skuldpappren kontrolleras av länder som Kina, Hongkong, Ryssland och oljestaterna – länder som inte alltid varit vänligt sinnade till stormakten. Den här situationen är ny för USA.


Nyberg ser Kinas enorma innehav av dollar och amerikanska skuldpapper som en orsak till att man nu börjat vända sig mot Europa.


– Kina har ett stort behov av att diversifiera sina placeringar, de vill inte ha alla ägg i samma korg.


Han säger att det ur Spaniens synvinkel är positivt att någon visar förtroende för landets ekonomi genom att köpa deras skuldpapper. Det ger andra investerare en positiv signal.


Stor exportmarknad

Att den europeiska ekonomin mår bra ligger i Kinas intresse. Europa är Kinas största exportmarknad och om den krisar lider Kinas exportindustri med arbetslöshet som följd.


– Det leder i sin tur till demonstrationer och intern instabilitet, påpekar Nojonen.


Men är Kinas nyväckta Europain tresse enbart business eller finns politiska motiv i bakgrunden?


– Kina har i många år krävt att vapenembargot mot landet ska hävas. Det är möjligt att Kina nu ökar trycket mot Europa i den frågan. Om Kina ställer fler krav återstår att se, säger Nojonen.


Han tror ändå inte att risken är stor att Kina ska utnyttja sitt innehav av europeiska skuldpapper till att försöka pressa Europa. Nojonen påpekar att en del har befarat att Kina med sitt stora innehav av amerikanska skuldpapper skulle kunna rasera USA:s ekonomi genom att sälja ut allt på en gång, vilket Kina inte har gjort.


”Euron överlever”

Oavsett kinesisk inblandning tror Matti Nyberg att euron kommer att överleva.


– Så länge Spanien hålls på fötter är jag inte oroad. Irland klarar sig tack vare välutbildat och språkkunnigt folk, bra geografiskt läge och ett lockande skattesystem. Men Grekland och Portugal lider av kroniska problem som kräver stora strukturomvandlingar.


Nyberg påpekar att krisländerna trots allt står för en ganska liten del av eurozonens totala bnp.


– Jag tror fortsättningsvis på att den ekonomiska tillväxten ska överskugga skuldkrisen.


En statsobligation är ett skuldebrev som en stat har utfärdat. Det är ett sätt för staten att låna pengar från marknaden.


Skuldebreven utfärdas för en viss tid och efter det betalas pengarna tillbaka. Under tiden betalas ränta till dem som köpt skuldebreven.


I regel anses statsobligationer vara en säker placeringsform. Men det gäller bara om den stat som sålt dem har en bra ekonomi och kan betala tillbaka pengarna.


Om köparna tvivlar på att de får sina pengar tillbaka vill de ha rejäl kompensation för den risk de tar om de köper. Kompensationen är en hög ränta som en stat med skral ekonomi tvingas betala för att locka investerare


Flera euroländer har nu hamnat i en sådan situation. I fredags var räntan på en tioårig statsobligation från Grekland 12,8 procent medan räntan på motsvarande typ av statspapper från Tyskland var 2,9 procent.


”Kina har i många år krävt att vapenembargot mot landet ska hävas. Det är möjligt att Kina nu ökar trycket mot Europa i den frågan.”