Ulkopoliittinen instituutti on käynnistänyt uusia tutkimusprojekteja liittyen pohjoismaiseen yhteistyöhön, yhteiskunnan kriisiturvallisuuteen ja Korean niemimaan jännitteisiin. UPI on myös alkanut julkaista kotisivullaan videotallenteita valikoiduista seminaareistaan.