Utrikespolitiska institutet har startat nya forskningsprojekt gällande det nordiska samarbetet, samhällets krisberedskap och spänningarna på Koreahalvön. Nu publicerar UPI även videoinspelningar av utvalda seminarier på sin webbsida.