Väitös: Kiinan kansallisidentiteetin historiallis-kulttuuriset juuret ja väittely perinteisten oppisuuntien elvyttämisestä

FL Jyrki Kallion
väitöskirjatutkimus tarkastelee Kiinan poliittisen johdon pyrkimystä luoda
maalleen uusi strateginen narratiivi eli kertomus, joka kuvaa maan nousua
johtavaksi mutta rauhanomaiseksi suurvallaksi.

Jyrki Kallion väitöskirja
osoittaa, että Kiinan johto tarvitsee strategista narratiivia aatteelliseksi
työkaluksi, jonka avulla on mahdollista haastaa länsimaiden johtoasema ja edistää
koko vallitsevan maailmanjärjestyksen muuttamista suotuisemmaksi Kiinalle.

—Strategisen narratiivin tehtävä
on kertoa sekä kiinalaisille että muulle maailmalle, minne Kiina on matkalla,
miten sinne aiotaan päästä, ja millainen onnellinen loppu tavoitteessa odottaa,
Kallio kertoo.

Olennainen osa narratiivia on
kiinalaisuuden määrittely. Tähän liittyy Kallion mukaan ”kansallisen opin”
esiinnousu eli se, miten Kiinan perinteisten oppisuuntien arvoja on ryhdytty
valikoiden esittämään kiinalaisuuden ytimenä.

Kiinan johto käyttää
puheenvuoroissaan lainauksia kansalliseen oppiin kuuluvista klassisista
teksteistä instrumentaalisesti eli korostamalla vain niitä perinteisten
oppisuuntien arvoja, jotka palvelevat sen etuja. Kallion mukaan tällaisiin arvoihin
lukeutuu muun muassa kungfutselaisuuden korostama kuuliaisuus esivaltaa
kohtaan.

—Tutkimuksen johtopäätelmä on,
että vaikka Kiinan johto sanoo pitävänsä perinteisiä oppisuuntia suuressa
arvossa, se ei ole valmis muuttamaan kommunistisen puolueen doktriinia millään
ratkaisevalla tavalla, Kallio sanoo.

Identiteetti muutoksessa  

Kiinalaisuuden ytimen
määrittämisen lisäksi uuden strategisen narratiivin tulee vahvistaa
puoluejohdon asemaa Kiinan kansallisen yhtenäisyyden ja kunnian puolustajina.

—Kiinan historiallisen narratiivin
mukaan maa kärsii edelleen siirtomaavaltojen keisarikauden aikaisten toimien
seurauksista. Kiinan uusimman iskulauseen, ”Kiinan unelman” toteutumisen
sanotaan tarkoittavan kansallista uudelleenheräämistä eli lopullista irtipääsyä
menneisyyden nöyryytyksistä. Tämä vaikuttaa Kiinan ulkopolitiikkaan, Kallio
kertoo.  

Perinteisten oppien mukainen
maailmankatsomus näkyy jo puoluejohdon retoriikassa.

—Retoriikassa korostuvat
historiasta ja perinteestä kumpuavat ”kiinalaiset erityispiirteet”, joiden
nojalla voidaan kyseenalaistaa arvojen yleismaailmallisuus ja kansainvälisen
järjestelmän länsikeskeisyys, Kallio toteaa.

Kallion väitöskirjatutkimus auttaa
ymmärtämään, miten Kiinan kansallinen identiteetti on muuttumassa ja
muistuttaa, että ilman historiallisten ja kulttuuristen prosessien tuntemusta
on mahdotonta ymmärtää ja tulkita Kiinan yhteiskunnan ja politiikan
kehityskulkuja. Kiinan perinteisten oppisuuntien edustamien arvojen tulkinnat
heijastuvat niin Kiinan sisäiseen kehitykseen kuin sen ulkopolitiikkaan.

Tietoja väitöstilaisuudesta:

Filosofian lisensiaatin Jyrki
Kallion väitöskirja Towards China’s Strategic Narrative: On the construction of
the historico-cultural roots of China’s national identity in the light of the
Chinese debate relating to the rise of traditional schools of thought
tarkastetaan
Lapin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 25. marraskuuta
klo 12 alkaen luentosalissa 11 (Castrén -sali), Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjän
toimii professori Ralph Weber Baselin yliopistosta ja kustoksena professori
Matti Nojonen Lapin yliopistosta.

Tervetuloa

Tietoja väittelijästä:

Jyrki Kallio (synt. 2.3.1965
Espoossa) kirjoitti ylioppilaaksi Vammalan lukiosta 1983. Hän on suorittanut
valtiotieteen maisterin tutkinnon (pääaineena kansainvälinen politiikka) 1992
ja filosofian lisensiaatin tutkinnon (pääaineena Itä-Aasian tutkimus) 2009,
molemmat Helsingin yliopistossa. Hän oli virassa ulkoasiainministeriössä
diplomaattiuralla 1995–2013. Lokakuun alusta 2011 Kallio on työskennellyt
Ulkopoliittisessa instituutissa tutkijana (sittemmin vanhempana tutkijana).
Huhtikuussa 2015 Jyrki Kallio vastaanotti erityisen korkeatasoisesta tietokirjasuomennoksesta
vuosittain myönnettävän J. A. Hollon palkinnon teoksestaan Mestari Kongin
keskustelut – kungfutselaisuuden ydinolemus (Gaudeamus, 2014), ja lokakuussa
2015 hän sai Joel Toivolan satavuotispalkinnon ansioistaan
Kiinan-tutkimuksessa.

Lisätietoja:

jyrki.kallio@fiia.fi
040-7056099

Väitöskirjojen myynti mm. verkkokauppa Juvenes.  Enquirys Tiedustelut ja lehdistökappaleet ovat
saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at)
ulapland.fi

Julkaisun tiedot:

Jyrki Kallio: Towards China’s
Strategic Narrative: On the construction of the historico-cultural roots of
China’s national identity in the light of the Chinese debate relating to the
rise of traditional schools of thought