Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on nimennyt jäsenet paneeliin, jonka tehtävänä on pohtia Euroopan turvallisuutta. Paneelin 15 jäsentä tulevat Etyjin 57 eri osallistujavaltiosta. Jäseneksi on valittu myös Suomen ulkopoliittisen instituutin johtajaTeija Tiilikainen. Paneelin puheenjohtajana toimii saksalainenWolfgang Ischinger.

Paneelin tavoitteena on tarjota suosituksia siitä, kuinka lisätä osallistujamaiden sitoutumista yhteiseen turvallisuuteen ja periaatteisiin. Samalla sen avulla pyritään lisäämään vuoropuhelua Etyjin osallistujavaltioiden välillä yhteisistä turvallisuuskysymyksistä. Paneelin jäsenet eivät edusta kotimaitaan vaan toimivat itsenäisessä asiantuntijaroolissa.

Paneelin on tarkoitus tuottaa kesäksi 2015 väliraportti Etyjin roolista Ukrainassa. Laajempia turvallisuuskysymyksiä käsittelevä loppuraportti esitellään Etyjin ministerikokouksessa Belgradissa joulukuussa 2015.

Etyjin viimevuotinen puheenjohtaja Sveitsi teki aloitteen paneelin perustamisesta Baselin ministerikokouksessa 4.12.2014.