Kansa kannattaa Venäjän-pakotteita
Helsingin Sanomat
Olli Pohjanpalo

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen kommentoi Venäjän-vastaisia pakotteita Helsingin Sanomissa 23.8. Tiilikaisen mukaan on selvää, että pakotteilla on tehoa vasta, jos niitä jatketaan pitkään.

Enemmistö suomalaisista – 59 prosenttia – on sitä mieltä, että EU teki oikein asettaessaan pakotteet Venäjälle. Vain 19 prosenttia ilmoittaa, että pakotteet olivat väärä teko.
TNS Gallup tutki HS:n toimeksiannosta suomalaisten suhtautumista pakotteisiin.
Enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista sanoo, että pakotteiden asettaminen oli oikea reaktio EU:lta. Kaikkein eniten pakotteita kannattavat vihreiden ja kokoomuksen kannattajat.
Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla pakotteita kannatetaan selvästi enemmän kuin muualla Suomessa.
Kaikkein vähiten kannatusta pakotteet saavat maaseudulla. Mitä korkeampi koulutus, sitä herkemmin pakotteet hyväksytään.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen pitää mielenkiintoisena, että kansalaiset ajattelevat pakotteista samalla tavalla kuin päätöksentekijät ja että ne hyväksytään näinkin selkeästi.
Kansalaisilta kysyttiin myös, tulisiko EU:n asettaa uusia pakotteita Venäjää kohtaan, jos Venäjä ei muuta linjaansa ja asettaa lisää vastapakotteita.
Lisäpakotteet eivät saa yhtä suurta kannatusta kuin ensimmäisen kierroksen pakotteet.
EU:n lisäpakotteita puolustaa suomalaisista 39 prosenttia ja 41 prosenttia vastustaa. Miehet suhtautuvat lisäpakotteisiin naisia suopeammin.
Tiilikainen tulkitsee, että kritiikki pakotteiden jatkamista kohtaan heijastaa huolta vaikutuksista Suomen elinkeinoelämään ja koko talouteen.
Vain kokoomuksen kannattajista yli puolet (52 prosenttia) kannattaa mahdollisia EU:n lisäpakotteita.
Mahdollisia lisäpakotteita kauhistelevat etenkin vasemmistoliiton kannattajat.
Suomalaiset eivät usko, että EU-pakotteet saisivat Venäjän muuttamaan linjaansa Ukraina-kysymyksessä.
Vain kolmannes (33 prosenttia) uskoo, että EU-pakotteista on enemmän hyötyä kuin haittaa. 43 prosenttia suomalaisista ajattelee pakotteiden pikemminkin haittaavan tavoitteen saavuttamista.
Tiilikaisen mukaan kansalaiset kyselyn perusteella ymmärtävät, että pakotteet ovat hankalia, eikä niiden tuloksista ole takeita.
”Pakotteet on ainoa keino mihin voidaan tarttua diplomaattisten keinojen lisäksi. Niiden tehokkuus ei ole yksiselitteistä. Vastaukset kuvastavat tilannetta, että tähän voidaan tarttua. Että olisi jotain kättä pitempää.”
Tiilikaisen mukaan on selvää, että pakotteilla on tehoa vasta, jos niitä jatketaan pitkään.