Kansallinen ulkopolitiikka asettaa rajat eurooppalaisen yhteistyön merkitykselle
politiikasta.fi

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik on kirjoittanut artikkelin kansallisen ja EU:n yhteisen ulkopolitiikan suhteesta. Artikkeli julkaistiin politiikasta.fi -verkkojulkaisussa 4.3.

Linkki artikkeliin