Propagandan ja disinformaation määrittelystä
politiikasta.fi

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi on kirjoittanut artikkelin, joka julkaistiin politiikasta. fi -verkkosivulla 30.10. Artikkelin nimi on ”Propagandasta ja disinformaation määrittelystä”. Pynnöniemi pohtii artikkelissa propagandan ja disinformaation käsitteitä sekä Saara Jantusen ”Infosota”-nimisen kirjan herättämiä ajatuksia aiheesta.