Voisiko näin tapahtua?
Suomen Kuvalehti
James Mashiri, Michael Moberg

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak laati yhdessä James Mashirin ja Michael Mobergin kanssa kolme skenaariota, joissa pääosassa on Suomi ja Suomen varautuminen ns. pahimman varalle. Skenaarioissa tilanteet kehittyvät nopeasti, ja ne sijoittuvat Itämeren-Suomenlahden alueelle. Skenaarioiden tarkoitus on haastaa lukijat pohtimaan tilanteiden kehittymistä eteenpäin; valmiita vastauksia tai ratkaisumalleja ei tarjota. Artikkeli julkaistiin Suomen Kuvalehdessä 9/2015 27.2.

Linkki artikkeliin