Ukraine and Europe: Closer to the EU, further away from Membership?
Institute of World Policy

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik kirjoitti artikkelin Ukrainan ja EU:n suhteista. Artikkeli julkaistiin Institute of World Policy -tutkimuslaitoksen verkkosivulla 6.6. Raik nostaa esiin kolme EU:n itäistä kumppanuusohjelmaa haittaavaa asiaa: 1) EU-mailla on keskinäisiä hankaluuksia sopia strategioista, joita itäisen kumppanuusohjelman maiden suhteen noudatettaisiin 2) EU ei pysty puolustamaan itäisen kumppanuusohjelman maiden suveriniteettia ja alueellista koskemattomuutta 3) EU ei voi muuttaa ohjelman maita vakaiksi demokratioiksi, vaan muutoksen pitäisi lähteä maista itsestään.   

Linkki artikkeliin