Ukraine and Europe: Closer to the EU, further away from Membership?
Institute of World Policy

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Kristi Raik har skrivit en artikel om relationerna
mellan Ukraina och EU. Artikeln publicerades på forskningsinstitutet Institute
of World Policys webbplats den 6 juni. Raik lyfter fram tre omständigheter som
skadar EU:s östliga partnerskapsprogram: 1) EU-länderna har inbördes
svårigheter att komma överens om de strategier som man ska följa när det gäller
de länder som omfattas av det östliga partnerskapsprogrammet 2) EU förmår inte
försvara de östliga programländernas suveränitet och territoriella integritet
3) EU kan inte omvandla programländerna till stabila demokratier, utan
förändringen borde utgå från länderna själva.