Skiffergasen ändrar energispelet i Europa
Svenska Yle
Caj Rönning

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma kommentoi Svenska Ylessä 20.4. miten liuskekaasu Yhdysvalloista ja Euroopasta tulee muuttamaan energiansaantia ja energianhintaa Euroopassa Venäjän samanaikaisesti menettäessä asemansa kaasuntuottajana.