Skiffergasen ändrar energispelet i Europa
Svenska Yle
Caj Rönning

Utrikespolitiska institutets äldre forskare kommenterade i Svenska Yle 20.4. hur skiffergasen från Förenta staterna och Europa kommer att förändra energitillgången och -priset Europa samtidigt som Ryssland förlorar sin ställning gasproducent.