Introducing Ideational Foreign Policy Analysis : Explorations on the Underlying Ideas of Finnish Foreign Policy
Tampere University
Matti Pesu

Tampereen yliopisto on julkaissut Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Matti Pesun väitöskirjan ”Introducing Ideational Foreign Policy Analysis : Explorations on the Underlying Ideas of Finnish Foreign Policy”.

Pesu toteaa tiivistelmässä että väitöskirjassa tutkitaan, miten yhtäältä henkilökohtaiset ja toisaalta jaetut ideat sekä ajatusmaailmat vaikuttavat ulkopolitiikan tekoon. Väitöstyön viisi itsenäistä tutkimusta tarkastelevat Suomen ulkopolitiikkaa jostain ideationaalisesta näkökulmasta. Vaikka artikkelit käsittelevät Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan eri ajanjaksoja, työ on kiinnostunut erityisesti kylmän sodan loppuvuosista sekä kylmän sodan jälkeisen ajan alusta.

Väitöskirja on ladattavissa täältä.

Johtava tutkija