sähköposti:
puhelin:

Matti Pesu on vanhempi tutkija Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulkopolitiikka, Pohjois-Euroopan turvallisuus ja Nato -tutkimusohjelmassa. Toukokuusta 2022 huhtikuuhun 2023 hän johti tutkimushanketta, jossa käsitellään Suomen kehittyvää Nato-politiikkaa sekä maan asemaa euroatlanttisessa turvallisuudesta. Vuoden 2023 alusta alkaen Pesu on lisäksi johtanut Ulkopoliittisen instituutin pohjoismaista verkostoa.

Pesu on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa vuodesta 2017 lähtien vierailevan tutkijan, tutkijan ja vanhemman tutkijan tehtävissä. Hän on työskennellyt myös Tampereen yliopistossa, Euroopan komissiossa ja ulkoministeriössä. Vuosina 2012-2018 hän toimi The Ulkopolitist -verkkolehdessä useissa tehtävissä, viimeiseksi julkaisun toimituspäällikkönä.

Hän on julkaissut laajasti Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, puolustusyhteistyöstä, Itämeren alueen turvallisuudesta sekä euroatlanttisen alueen turvallisuuskehityksistä. Pesu on kommentoinut osaamisalueensa liittyviä kysymyksiä runsaasti sekä suomalaisessa että ulkomaisessa mediassa (esim. BBC, Wall Street Journal, Newsweek, Reuters, Assiociated Press).

Pesu on väitellyt tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2019 kansainvälisen politiikan oppiaineesta. Hänen väitöskirjansa käsitteli ideoiden roolia Suomen ulkopolitiikassa

Asiantuntemus

Suomen ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, euroatlanttinen turvallisuus, Pohjois-Euroopan turvallisuus, ulkopolitiikan teoria

Tutkinnot

Yhteiskuntatieteiden tohtori (kansainvälinen politiikka), Tampereen yliopisto, 2019

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi (työkielet) saksa

Projektit

Nato pohjoisessa, pohjoinen Natossa
Suomen muuttuva rooli euroatlanttisessa turvallisuudessa
Pelotepolitiikan uudet haasteet
Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet
EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle
Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko-ja turvallisuuspolitiikassa
Suomi Afganistanissa 2001–2021
Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle


Latest FIIA Publications

Asiantuntemus

Suomen ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, euroatlanttinen turvallisuus, Pohjois-Euroopan turvallisuus, ulkopolitiikan teoria

Luottamustehtävät

Toimituspäällikkö, The Ulkopolitist, 2016–2018

Sihteeri, Nordic International Studies Association, 2016–2020

Asiamies, Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö 2021  

Työkokemus

Tutkija & tohtorikoulutettava (kansainvälinen politiikka), Tampereen yliopisto, 2014–2017

Harjoittelija, Euroopan komissio, 2013

Harjoittelija, Suomen suurlähetystö, Wien, 2012

Tutkimussihteeri, Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI, 2011

Tutkinnot

Yhteiskuntatieteiden tohtori (kansainvälinen politiikka), Tampereen yliopisto, 2019

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi (työkielet) saksa

Valitse kategoria


Valitse kategoria

Haugevik, Kristin; Creutz, Katja; Pesu, Matti & Svendsen, Øyvind (2023). From partners to allies: Finland and Norway in a new era. NUPI Policy Brief. Norwegian Institute of International Affairs.

Pesu, Matti (2020). Finland. Teoksessa Björn Fägersten (toim.): The Nordics and the New European Security Architecture. Stockholm: Swedish Institute of International Affairs.

Pesu, Matti & Juntunen, Tapio (2019). Luottamus kansainvälisissä suhteissa. Teoksessa Bäck, Maria; Kestilä-Kekkonen, Elina (toim.): Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut . Helsinki: Valtiovarainministeriö. 252-271.

Lavikainen, Jyri; Pynnöniemi, Katri; Saari, Sinikukka; Järvenpää, Pauli; Mikkola, Harri; Mikkola, Olli-Matti; Pesu, Matti; Saarinen, Sampo & Sinkkonen, Elina (2019). Venäjän ulkopolitiikka. Teoksessa (toim.): Voiman Venäjä. Helsinki: Puolustusministeriö. 12-46.

Pesu, Matti (2018). Miksi Suomessa ei luoteta Ruotsiin? The Ulkopolitist, 25.4.

Pesu, Matti (2018). Kuuden vuoden kuuliaisuus. Ulkopolitiikka. Ulkopoliittinen instituutti.

Pesu, Matti & Forsberg, Tuomas (2017). The role of public opinion in Finland’s foreign and security policy. Teoksessa Cheng Tun-jen; Lee Wei-chin (toim.): National Security, Public Opinion and Regime Asymmetry : A Six-Country Study. Singapore: World Scientific. 147-174.

Pesu, Matti (2016). Testin nimi on Baltia. Teoksessa Jyrki Karvinen (toim.): Järistyksiä Euroopan unionissa – 15 kulmaa EU:hun. Jyväskylä: Docendo Oy.

Pesu, Matti (2015). Pettikö länsi lupauksensa? The Ulkopolitist, 17.8.

Pesu, Matti (2014). Asevelvollisuus: instrumentti, identiteetti ja tulevaisuus. Teoksessa Matti Muhli (toim.): Osaamista puolustusvoimille, yksilölle ja yhteiskunnalle! Puolustusvoimien koulutustoimialan vuosiseminaarin julkaisu. Helsinki: Puolustusvoimat. 21-25.

Pesu, Matti (2014). Liitossa vai ei? The Ulkopolitist, 26.8.

Pesu, Matti (2013). Tasapainoilua Pohjolassa. The Ulkopolitist, 24.10.