Maanpuolustusmitalitoimikunta on myöntänyt maanpuolustusmitalin miekoilla Ulkopoliittisen instituutin johtajalle Mika Aaltolalle tunnustukseksi erittäin pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä turvallisuuspolitiikan alalla. Mitali luovutettiin Aaltolalle torstaina 6.7.2023. Mitalin luovutustilaisuudessa olivat Maanpuolustuksen Tuki ry:stä maanpuolustusmitalitoimikunnan puheenjohtaja Kari Takanen, Maanpuolustuksen Tuki ry:n puheenjohtaja Kari Kallonen sekä Maanpuolustuksen tuki ry:n asiamies Olli Alho. Mitalilla halutaan huomioida ja palkita henkilöitä osallistumisesta maanpuolustustyöhön, erityisesti vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön tai maanpuolustusta tukevaan toimintaan. 

-Mika Aaltola on jo vuosien ajan osallistunut maanpuolustustyöhön muun muassa osallistumalla aktiivisesti turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Hän on tuonut erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana kansalaisille heidän kaipaamaansa tietoa ja tutkijan näkökulman yhteiskunnalliseen keskusteluun, Kari Takanen sanoi tilaisuudessa. 

Maanpuolustusmitalitoimikuntaan kuuluu Maanpuolustuksen tuki ry, Maanpuolustuskiltojen Liitto Ry, Reserviläisliitto ry, Suomen reserviupseeriliitto ry, Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja Naisten valmiusliitto ry. Maanpuolustuksen Tuki ry on maanpuolustusjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on keskeisten vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen taloudellinen ja aatteellinen tukeminen. Keskitetty varainhankinta on toiminnan painopiste. Maanpuolustuksen Tuki ry hankkii ja jakaa keskitetysti jäsenjärjestöjensä toimintaan sekä koulutukseen tarkoitetut varat sekä toimii linkkinä jäsenjärjestöjen yhteisissä asioissa julkiseen hallintoon ja elinkeinoelämään.

Olli Alho, Kari Kallonen, Mika Aaltola ja Kari Takanen.