Ulkopoliittisen instituutin vierailevan johtavan asiantuntijan Olli Ruohomäen luku ”Lapset aseellisissa konflikteissa: Ilmiöstä ja yrityksistä vastata ongelmiin” julkaistiin Myrkylliset aikuiset -nimisessä toimitetussa teoksessa. Teoksen ovat toimittaneet Maritta Itäpuisto ja Henna Pirskanen ja se on julkaistu SoPhi-julkaisusarjassa Jyväskylän yliopiston toimesta.

Artikkelissaan Ruohomäki analysoi lasten asemaa aseellisissa konflikteissa sekä kartoittaa käytännön toimia ongelman kitkemiseksi. Ruohomäki tarkastelee myös ilmiön tulevaisuuden näkymiä ja toteaa, että Afganistanin huonosta tilanteesta huolimatta, moni asia lasten aseman parantamiseksi on mennyt eteenpäin.

Teos luettavissa tästä linkistä.

Vieraileva johtava asiantuntija