Parliamentary Culture in a Presidential Regime: The United States Congress’ attempts to restore the Constitution
Cantabria University Press

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Anna Kronlund julkaisi artikkelin “Parliamentary Culture in a Presidential Regime: The United States Congress’ attempts to restore the Constitution” Cantabria University Pressin teoksessa The politics of dissensus: Parliament in debate (toim. Kari Palonen, Jose Maria Rosales, Tapani Turkka). Artikkelissaan Kronlund käsittelee kongressin asemaa Yhdysvaltojen poliittisessa kulttuurissa.