Poliittinen väkivalta lisääntyy maailmalla
Helsingin Sanomat

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli
Ruohomäki kirjoittaa Helsingin Sanomien Vieraskynä-artikkelissaan (5.1.) poliittisen
väkivallan lisääntymisestä maailmassa. Ruohomäki käsittelee poliittisen väkivallan
inhimillisiä ja taloudellisia seurauksia sekä poliittisen väkivallan lisääntymiseen vaikuttavia tekijöitä. ”Tutkimusten valossa
näyttää siltä, että yhteiskuntien sisäinen poliittinen dynamiikka vaikuttaa
pitkälti siihen, sortuuko maa poliittiseen väkivaltaan vai ei”, kirjoittaa
Ruohomäki.

Linkki artikkeliin