Poroshenko Seeks Cabinet Approval as Ukraine Sees Donetsk Truce
Bloomberg News
Aliaksandr Kudrytski, Kateryna Choursina

Bloomberg News siteerasi 2.12. julkaistussa artikkelissaan Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan András Ráczin ja ohjelmajohtaja Arkady Mosheksen FIIA Analysis -julkaisua. Ráczin ja Mosheksen mukaan tilanne Ukrainassa pysyy epävakaana ja on lyhyellä aikavälillä altis uusille sotatoimille, mutta pidemmällä aikavälillä kriisin ratkaisulle saattaa avautua tilaisuus.