Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Tapio Juntunen sekä vanhemmat tutkijat Harri Mikkola ja Juha Käpylä olivat mukana kirjoittamassa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raporttia ”Kokonaisresilienssi ja turvallisuus: tasot, prosessit ja arviointi”. Raportti julkaistiin 7.2.2019.

Raportissa todetaan että ”Kokonaisresilienssi on prosessi, joka koostuu vastustuskyvyn, toimintakyvyn säilyttämisen ja oppivan mukautumisen yhdistelmästä. Resilienssi ei ole vastaus mihinkään tiettyyn uhkaan, vaan liittyy ensisijaisesti yleiseen kykyyn mukautua häiriö- ja kriisitilanteisiin niiden tarkasta luonteesta riippumatta”.

Linkki raporttiin.

Ohjelmajohtaja
Vanhempi asiantuntija