Science Fiction: President Medvedev's Campaign for Russia's “Technological Modernization”
Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi julkaisi presidentti Medvedevin Venäjän teknologista modernisointikampanjaa käsitelleen artikkelin Institute for European, Russian and Eurasian Studiesin julkaisun Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization numerossa 4/2014.