Suomen pitää tehdä itsestään korvaamaton, asiantuntijat suosittelevat
Keskipohjanmaa
STT–Anniina Luotonen

Keskipohjanmaa-lehti kirjoitti 12.6. Ulkopoliittisen instituutin Towards the Geopolitics of Flows -raportista. Raporttia olivat kirjoittamassa instituutista Mika Aaltola, Juha Käpylä ja Harri Mikkola.

Suomen pitäisi yrittää tehdä itsestään korvaamaton edes jollakin pienellä osa-alueella globaalissa taloudessa. Se antaa turvaa pienelle maalle, arvioidaan Ulkopoliittisen instituutin keskiviikkona julkaisemassa tutkimusraportissa.
Ulkopoliittisen instituutin asiantuntijat pyrkivät hahmottamaan raportissaan, minkälainen asema Suomella on uudessa keskinäisriippuvuuksien maailmassa. Globaali maailmanjärjestys ei enää perustu pelkästään suvereeneihin valtioihin, vaan valta kulkee virtoina maailmanlaajuisessa kanssakäymisessä.
– Kyvykkyyksiä täytyy kehittää ja tuottaa, jos haluaa säilyttää edes rahtusen vaikutusvaltaa uudessa geopolitiikassa, kuvaa ohjelmajohtaja Mika Aaltola.
Kansainväliset verkostot antavat pienelle maalle turvaa. Aaltola kutsuu verkostoja turvallisuuden markkinoiksi, joilla Suomella on oltava jotakin annettavaa. Suomi voisi erikoistua yhä enemmän esimerkiksi kyberturvallisuuteen, pilvipalveluihin tai jäänmurtamiseen.
Aaltola toivoo, että uusi geopolitiikka hahmotettaisiin myös keskustelussa Suomen puolustusratkaisuista.
– Raportti painottaa siirtymää pois suvereenien valtioiden geopolitiikasta kohti globaaleja virtoja, Aaltola kuvaa.
Sotilasliitto Naton muuttuminen verkostomaisemmaksi sopii hänen mukaansa suomalaiseen ajattelumalliin, mutta raportissa ei oteta jäsenyyteen kantaa.
Yksin ei pärjää
Suomalaiset ovat tottuneet ajattelemaan, että turvallisuudesta on huolehdittava itse. Globaalissa maailmassa, jossa valtiot ovat yhä tiiviimmin riippuvaisia toisistaan, se on kuitenkin mahdotonta.
Kriittisistä huoltovarmuuden elementeistä eli iso osa ruoasta, lääkkeistä ja energiasta tuodaan muualta.
Arktisen alueen hyödyntämisellä on iso merkitys Suomen asemalle. Upin asiantuntijat arvioivat, että kestää ainakin kaksi vuosikymmentä ennen kuin alueen merkitys korostuu.
Rautatieyhteys Suomen läpi Jäämerelle auttaisi parantamaan maan asemaa tavaroiden kuljetuksessa. Suomesta ollaan rakentamassa myös dataliikenteen suojasatamaa. Tässä askelina ovat datakaapelin rakentaminen Saksasta Suomeen ja uusien datakeskusten houkutteleminen.