Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen on nimetty Euroopan komission perustamaan korkean tason ryhmään (Group of Personalities), jonka tehtävänä on visioida Euroopan unionin roolia yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YTPP) liittyvässä tutkimuksessa 2020-luvulla ja ohjata meneillään olevaa YTPP-alan tutkimusohjelman valmistelua. Monikansallinen työryhmä koostuu 16 korkean tason edustajasta ja se toimii sisämarkkinoista ja teollisuudesta vastaavan komissaari Elżbieta Bieńkowskan johdolla.Ryhmä koostuu tutkimusmaailman ja teollisuuden edustajista sekä poliitikoista. Jäseniä ovat muun muassa Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt, Airbus Groupin toimitusjohtaja Tom Enders, Euroopan puolustusviraston EDA:n entinen toimitusjohtaja Nick Witney sekä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini.

YTPP-alan tutkimusohjelman valmistelu toteutetaan komission, Euroopan puolustusviraston (EDA) ja jäsenmaiden yhteistyönä. Tutkimusohjelman tavoitteena on jäsenmaiden sotilaallisten suorituskykyjen sekä teollisuuden kilpailukyvyn ja mahdollisuuksien parantaminen. Poliittinen siunaus tutkimusohjelmalle annettiin Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2013. Tutkimusohjelman myötä unionin yhteisestä budjetista rahoitettaisiin puolustukseen liittyvää tutkimusta. YTPP-alan tutkimusohjelma tuo lisää vaihtoehtoja suorituskykyjen kehittämiseen ja luo uusia mahdollisuuksia myös puolustusteollisuuden yrityksille. Ohjelma myös mahdollistaa kansallisten ja EU-tason tutkimuspainopisteiden paremman yhteensovittamisen.

Vastaavanlainen ryhmä koottiin edellisen kerran vuosina 2003-2004, jolloin sen tehtävänä oli tulevaisuuden näkymän ja painopisteiden määrittely eurooppalaiselle turvallisuutta käsittelevälle tutkimusohjelmalle. Tuolloin ryhmän koostui 27 korkean tason poliitikoista, tutkijoista, virkamiehistä sekä yritysedustajista. Toisena ryhmän puheenjohtajista toimi komissaari Erkki Liikanen ja yhtenä ryhmän jäsenistä presidentti Martti Ahtisaari.

Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Juha Martelius, Puolustusministeriö, puh. 0295 140 350, sekä johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti, puh. 09 432 7701.