Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen har utnämnts till en grupp på hög nivå (Group of Personalities) tillsatt av den Europeiska kommissionen. Gruppens uppgift är att komma med visioner om Europeiska unionens roll i forskning som anknyter till den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) på 2020-talet och styra den pågående beredningen av GSFP relaterat forskningsprogrammet. Den multinationella arbetsgruppen består av 16 representanter på hög nivå och den är verksam under ledning av kommissionären för den inre marknaden och industrin Elżbieta Bieńkowska. Gruppen består av representanter för forskningsvärlden och industrin samt av politiker. Medlemmar är bland andra Sveriges f.d. statsminister Carl Bildt, verkställande direktören för Airbus Group Tom Enders, f.d. verkställande direktören för Europeiska försvarsbyrån Nick Witney samt EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik Federica Mogherini.

Beredningen av GSFP relaterat forskningsprogrammet realiseras i samarbete mellan kommissionen, Europeiska försvarsbyrån (EDA) och medlemsländerna. Målet med forskningsprogrammet är att förbättra medlemmarnas militära kapaciteter samt industrins konkurrenskraft och möjligheter. Forskningsprogrammet välsignades politiskt av Europeiska rådet i december 2013. I och med forskningsprogrammet kommer forskning med anknytning till försvaret att finansieras med medel från unionens gemensamma budget. GSFP relaterat forskningsprogrammet ger flera alternativ vad gäller utvecklandet av kapaciteter och skapar nya möjligheter också för försvarsindustrins företag. Programmet möjliggör också en bättre samordning mellan de nationella forskningsprioriteringarna och de på EU-nivå.

En motsvarande grupp sammankallades förra gången åren 2003-2004, då den hade till uppgift att definiera framtidens syn och prioriteringar för ett europeiskt forskningsprogram som behandlar säkerheten. Då bestod gruppen av 27 politiker, forskare, tjänstemän och företagsrepresentanter på hög nivå. En av de två ordförandena för gruppen var kommissionär Erkki Liikanen och en av medlemmarna i gruppen president Martti Ahtisaari.

Ytterligare upplysningar: Forskningsdirektör Juha Martelius, försvarsministeriet, tfn. 0295 140 350, direktör Teija Tiilikainen, Utrikespolitiska institutet, tfn. 09 432 7701.