The Role of Power in EU–Russia Energy Relations: The Interplay between Markets and Geopolitics
Taylor and Francis
Marco Siddi

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Marco Siddin kirjoittama vertaisarvioitu artikkeli ”The Role of Power in EU–Russia Energy Relations: The Interplay between Markets and Geopolitics” on julkaistu Europe-Asia Studies -lehdessä (Taylor and Francis). Artikkeli julkaistiin verkossa 21.11.2018. 

Linkki artikkeliin
Johtava tutkija